srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Podračun: 840-309661-17

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 06.01.2016. godine

Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica

na dan: 25.01.2017. godine
135,425.73
1. Stanje prethodnog dana 24.01.2017. godine
133,925.73
2. Priliv od RFZO na dan 25.01.2017. godine
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija
1,500.00
4. Isplaćeno dana 25.01.2017. godine
Stanje sredstava na dan 25.01.2017. godine
135,425.73

 

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2017. godine
1. Obaveze za zarade  
2. Ostale obaveze  
U K U P N O :

* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda

 


1