srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Podračun: 840-309661-17

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 13.02.2018. godine

4. Isplaćeno dana 13.021.2019. godine

Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica

na dan:13.02.2019. godine
948,810.16
1. Stanje prethodnog dana 12.02.2019. godine
1,174,150.16
2. Priliv od RFZO na dan 13.02.2019. godine
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija
2,600.00
227,940.00
Stanje sredstava na dan 13.02.2019. godine
948,810.16

 

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 13.02.2019. godine
1. Obaveze za zarade  
2. Ostale obaveze  
227,940.00
U K U P N O :
227,940.00

* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda

 


1