srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Podračun: 840-309661-17

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 10.12.2018. godine

Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica

na dan:10.12.2018. godine
196,106.85
1. Stanje prethodnog dana 07.12.2018. godine
159,117.22
2. Priliv od RFZO na dan 10.12.2018. godine
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija
36,989.63
4. Isplaćeno dana 10.12.2018. godine
Stanje sredstava na dan 10.12.2018. godine
196,106.85

 

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 10.12.2018. godine
1. Obaveze za zarade  
2. Ostale obaveze  
U K U P N O :

* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda

 


1