srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Podračun: 840-309661-17

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 18.04.2018. godine

Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica

na dan:18.04.2019. godine
11,722.92
1. Stanje prethodnog dana 17.04.2019. godine
1,762,462.90
2. Priliv od RFZO na dan 18.04.2019. godine
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija
3,052,200.00
4. Isplaćeno dana 18.04.2019. godine
4,802,939.98
Stanje sredstava na dan 18.04.2019. godine
11,722.92

 

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 18.04.2019. godine
1. Obaveze za zarade  
4,802,939.98
2. Ostale obaveze  
U K U P N O :
4,802,939.98

* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda


1