srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Podračun: 840-309661-17

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 29.12.2017. godine

Stanje sredstava na podračunu
Zavoda za javno zdravlje Subotica

na dan:29.12.2017. godine
2,061.89
1. Stanje prethodnog dana 28.12.2017. godine
1,365,863.70
2. Priliv od RFZO na dan 29.12.2017. godine
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija
4,102,550.00
4. Isplaćeno dana 29.12.2017. godine
5,466,171.81
Stanje sredstava na dan08.08.2017. godine
2,0616.89

 

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 29.12.2017. godine
1. Obaveze za zarade  
5,460,247.39
2. Ostale obaveze  
5,924.42
U K U P N O :
5,466,171.81

* Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda

 


1