srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Publikacije

Kliknite na neku od slika da
bi ste videli veću verziju!

Doktorske disertacije

 1. Dr sci. med. Mirjana Pavlović: Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti kod školske dece, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1994.
  Sažetak

Magistarski radovi

 1. Dr sci. med. Mirjana Pavlović: Dopunska ishrana i važnije antropometrijske karakteristike školske dece u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1990.
  Sažetak
 2. Dr Aleksandra Jakovljev: Rubeola kod žena generativnog doba i njena laboratorijska dijagnostika, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1999.
  Sažetak
 3. Mr Ph Magdolna Slavić: Energetska i biološka vrednost proizvoda dobijenih hidrotermičkom obradom pšenice, ovsa, prosa i graška i termičkom obradom semena bundeve, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, 1999.
 4. Dr Ruža Sente: Procena zdravstvenog stanja stanovništva - Mogućnost korišćenja novih indikatora i indeksa zdravlja
  Sažetak
 5. Mr Saša Jovanić : Uticaj teških metala na reciklažu plastike
  Sažetak

Publikacije i monografije

  Naslovna strana knjige - 20 KB
 1. 80. godina rada Zavoda za zaštitu zdravlja u Subotici, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1992.
  Sadržaj
 2. Naslovna strana knjige - 27 KB
 3. Dr sci. med. Mirjana Pavlović, dipl. ecc. Agneš Kadvan: Primena programskog paketa za planiranje ishrane, Subotica, 1997., ISBN 86-901825-1-9
  Sažetak
 4. Naslovna strana knjige - 50 KB
 5. 85 godina preventivne medicine u Subotici, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1997., ISBN 86-7318-005-8
 6. Naslovna strana knjige - 50 KB
 7. Dr sci. med. Mirjana Pavlović: Primena softvera u praćenju rasta, ishranjenosti i prevenciji faktora rizika kardiovaskularnih bolesti (KVB) u dečijem uzrastu, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1997., ISBN 86-7318-001-5
  Sažetak
 8. Naslovna strana knjige - 49 KB
 9. Dr sci. med. Mirjana Pavlović: Ishrana dece predškolskog uzrasta, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1997., ISBN 86-7318-002-3
  Sadržaj
 10. Naslovna strana knjige - 34 KB
 11. Sente M.: Istorijat otorinolaringologije u Subotici, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1997, ISBN 86-7318-004-X
 12. Naslovna strana knjige - 48 KB
 13. Izveštaj o radu za 1997. godinu, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1998.
 14. Naslovna strana knjige - 51 KB
 15. Zelen B., Pavlović M.: Zdravstvena zaštita stanovništva Severnobačkog okruga u 1997. godini, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1998., ISBN 86-7318-006-6
  Sadržaj
 16. Naslovna strana knjige - 38 KB
 17. Fabijan I.: Fluorisanje soli u prevenciji karijesa zuba, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1998., ISBN 86-7318-003-1
 18. Omot video kasete - 41 KB
 19. Pavlović M.: Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije u Severnobačkom okrugu, pilot projekat - video prezentacija 16 minuta, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1999. ISBN 86-7318-007-4
 20. Naslovna strana knjige - 52 KB
 21. Izveštaj o radu za 1998. godinu, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1999.
 22. Naslovna strana knjige - 68 KB
 23. Buzoganj Josip: JUS ISO 9002 - Iskustvo uvođenja i primene u radu Zavoda za zaštitu zdravlja Subotica, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999, ISBN:86-7318-008-2.
 24. Naslovna strana knjige - 90 KB
 25. Pavlović M.: Zdravstvena zaštita stanovništva u Severnobačkom okrugu u toku ratnog stanja u našoj zemlji za period 24.03. - 10.06.1999.godine. Zavoda za zaštitu zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999, ISBN:86-7318-012-0
 26. Pavlović M.: Ishrana, ishranjenost i zdravstveno stanje izbeglog stanovništva u kolektivnim centrima na teritoriji opštine Subotica u periodu od 1995 - 1999., Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999, ISBN: 86-7318-010-4

 27. Naslovna strana knjige - 68 KB
 28. Pavlović M.: Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999, ISBN: 86-73180-009-0
  Sažetak

 29. Naslovna strana knjige - 39 KB
 30. Zelen B., Pavlović M., Zdravstvena zaštita stanovništva Severnobačkog okruga u 1998. godini sa uporednim prikazom stanja od 1994. godine, Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999., ISBN:86-7318-013-9
  Sažetak

 31. Naslovna strana knjige - 68 KB
 32. Jakovljević Đ., Đokić D., Pavlović M., Zelen B., Sente R.,: Zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite, Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, Subotica, 1999, ISBN: 86-7318-014-7

 33. Naslovna strana knjige - 20 KB
 34. Pavlovic M. (eds), : Ishranjenost dece -monografija , Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, Jugoslavija, 2000, ISBN 86-7318-015-5
  Sažetak

 35. Naslovna st
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>

</tr>

	<tr>
		<td colspan=
  1