srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

RUKOVOĐENJE

 • dr MORANA MIKOVIĆ, Direktor Zavoda za javno zdravlje Subotica
 • GORDANA PETROVOĆ, dipl. biolog , Koordinator za primenu sistema kvaliteta i nadzor nad laboratorijskim ispitivanjem

 • dr NADA KOSIĆ BIBIĆ, Načelnik Centra za promociju zdravlja
 • dr SNEŽANA PINTER, Načelnik Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu
 • dr DRAGICA KOVAČEVIĆ BERIĆ, Načelnik Centra za prevenciju i kontrolu bolesti i rukovodilac odeljenja za nezarazne bolesti
 • dr SANJA DARVAŠ, Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
 • dr ZORICA MAMUŽIĆ KUKIĆ, Rukovodilac Odeljenja higijene
 • dr VIŠNJA PREDOLAC, Rukovodilac Odeljenja sanitarne mikrobiologije
 • Mr DIJANA BARNA, Rukovodilac odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja
 • dr LJILJANA TRŠIĆ, Načelnik Centra za mikrobiologiju i rukovodilac odeljenja za kliničku mikrobiologiju
 • DRAGA KOLAR, dipl.inž hem., Rukovodilac Odeljenja za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa
 • KRSTA BAĆOVIĆ, dipl. pravnik, Načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove
 • GABRIELLA LJUBOVIĆ, dipl. oec., Načelnik Odeljenja za ekonomsko finansijske poslove
 • NEDELJKA ŠOTRA BANIĆ, dipl. inž teh., Šef odseka nabavke
 • UPRAVNI ODBOR

  - predsednik
  1. Gligor Gelert, msc. zaštite životne sredine
  - članovi
  1. Danijel Horvat, dipl. oec.
  2. Nikola Balažević, dipl. oec.
  3. dr Zorica Mamužić Kukić, doktor medicine, specijalista higijene
  4. Gabriella Ljubović, dipl. oec.

  NADZORNI ODBOR

  - predsednik
  1. Aleksandar Lovčanski, politikolog
  - članovi
  1. dr Branko Đorđević, doktor medicine,specijalista psihijatrije
  2. dr Dragica Kovačević Berić, doktor medicine, specijalista epidemiologije

   

  
  1