srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

RUKOVOĐENJE

 • dr VESNA VUKMIROVIĆ,V.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica
 • GORDANA PETROVOĆ, dipl. biolog , Koordinator za primenu sistema kvaliteta i nadzor nad laboratorijskim ispitivanjem

 • dr NADA KOSIĆ BIBIĆ, Načelnik Centra za promociju zdravlja

 • dr SNEŽANA PINTER, Načelnik Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu

 • dr DRAGICA KOVAČEVIĆ BERIĆ, Načelnik Centra za prevenciju i kontrolu bolesti i rukovodilac odeljenja za nezarazne bolesti
 • dr NEBOJŠA BOHUCKI, Rukovodilac Odeljenja za zarazne bolesti

 • dr SANJA DARVAŠ, Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
 • dr ZORICA MAMUŽIĆ KUKIĆ, Rukovodilac Odeljenja higijene
 • dr vet. med. VIŠNJA PREDOLAC, Rukovodilac Odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
 • Mr DIJANA BARNA, Rukovodilac odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja

 • dr LJILJANA TRŠIĆ, Načelnik Centra za mikrobiologiju
 • dr SNJEŽANA MAVRAK, Rukovodilac Odeljenja za kliničku mikrobiologiju
 • DRAGA KOLAR, dipl.inž hem., Rukovodilac Odeljenja za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa

 • KRSTO BAĆOVIĆ, dipl. pravnik, Načelnik odeljenja za opšte i pravne poslove
 • NEDELJKA ŠOTRA BANIĆ, dipl. inž teh., Šef odseka nabavke
 • UPRAVNI ODBOR

  - predsednik
  1. Vladimir Grahovac
  - članovi
  1. Anđelka Nađ Nemedi
  2. Dejan Martinović
  3. dr Dragica Kovačević Berić, doktor medicine, specijalista epidemiologije
  4. Krsto Baćović, dipl. pravnik, Načelnik odeljenja za opšte i pravne poslove

  NADZORNI ODBOR

  - predsednik
  1. Aleksandra Štirb
  - članovi
  1. Milica Vujadinović
  2. dr Ljiljana Tršić, doktor medicine, specijalista mikrobiologije

   

  
  1