srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ODELJENJE ZA FIZIČKO-HEMIJSKA ISPITIVANJA


Odeljenjem rukovodi Mr Dijana Barna
Kontakt telefon: 024/ 571-300 lokal 22.

DELATNOST

Delatnost Odeljenja obuhvata:

  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za rekreaciju iz javnih bazena
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara kvaliteta životnih namirnica
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti životnih namirnica
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe
  • Ispitivanje energetske i biološke vrednosti obroka društvene ishrane
  • Hemijsko ispitivanje sadržaja metala i pesticida u uzorcima vazduha, zemljišta, površinskih i otpadnih voda
  • Determinacija uzoraka, priprema laboratorijskih uzoraka, senzorna ispitivanja i ocena kvaliteta životnih namirnica prema važećim zakonskim regulativama.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Odeljenje obavlja poslove u okviru sledećih organizacionih jedinica:

- Laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja vode za piće (i vode iz javnih bazena) gde se vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, propisanih odgovarajućim Pravilnikom.
- Laboratorije za ispitivanje kvaliteta životnih namirnica, gde se vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara kvaliteta životnih namirnica i stočne hrane, propisanih odgovarajućim Pravilnicima, specifikacijom ili deklaracijom proizvoda, kao i hemijsko ispitivanje energetske i biološke vrednosti obroka društvene ishrane metodama klasične bromatološke analize.

- Laboratorije za spektrometrijska ispitivanja, gde se vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara iz oblasti kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, vode za piće, predmeta opšte upotrebe kao i ispitivanje uzoraka sa odeljenja zaštite životne sredine metodama atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS).
- Laboratorije za hromatografska ispitivanja,
gde se vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara iz oblasti kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, vode za piće i uzoraka sa odeljenja zaštite životne sredine, metodama tankoslojne (TLC), gasne (GC) i tečne hromatografije visoke performanse (HPLC).    

STRUČNI KADAR

Stručni kadar odeljenja sanitarne hemije čine:

Specijalisti sanitarne hemije, specijalista toksikološke hemije i magistri nauka
Diplomirani hemičari, diplomirani inženjeri hemije i diplomirani inženjeri tehnologije različitih usmerenja
Hemijski tehničari

Laboratorije...


1