srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document
OBELEŽAVANJE NACIONALNOG DANA BEZ DUVANA – PRIMARNA PREVENCIJA PUŠENJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA I ŠKOLAMA

               Uspostavljen je kontakt sa 7 osnovnih škola koje su prošle edukativni seminar u decembru 2006. godine na temu prevencije pušenja kod mladih u osnovnoj školi i dogovorene zajednicke aktivnosti sa patronažnim sestrama Doma zdravlja Subotica u periodu od 29. januara do 02. februara. Pored ovih škola u aktivnosti su uključene još 7 osnovnih škola, 2 srednje škole, specijalna škola i za uzrast osnovno i srednješkolskog obrazovanja, 2 objekta predškolske ustanove i škola za trudnice. Održano je 36 predavanja, 23 radionice, upriličeno 10 izložbi, sprovedene su tri projekcije filma i jedan kviz. Ukupan broj dece koja su bila uključena u ove brojne aktivnosti je oko 1300.
Saradnik na zdravstvenom vaspitanju Zavoda za zaštitu zdravlja je u periodu od 29. januara do 02. februara u 5 predškolskih objekata u Subotici i 3 u Bačkoj Topoli održao 41 radionicu sa decom na temu pasivnog pušenja. Uključeno je 431 dete. Radionice su održane i u 2 osnovne škole gde je održano 5 radionica sa obuhvatom od 71 dete.

 


1