srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document
“PREVENCIJA PUŠENJA KOD MLADIH”

                  Edukativni seminar “Prevencija pušenja kod mladih” je održan 03. februara 2007. godine u Crvenom krstu Subotica, Trg žrtava fašizma 3. Punu podršku organizatorima seminara (Zavod za zaštitu zdravlja Subotica i Crveni krst Subotica) su pružili Nacionalna komisija za prevanciju pušenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije, clan IO Skupštine Opštine Subotica za zdravstvo, kao i Savez Društava Vojvodine za borbu protiv raka iz Novog Sada.. Seminar su vodili Prim dr sc. med. Anđelka Dželetović (Šef Kancelarije za kontrolu duvana u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” i clan Nacionalne komisije za kontrolu duvana pri Ministarstvu zdravlja Srbije), Dr Dragana Zarić (Dom zdravlja Novi Sad, clan Nacionalne komisije za kontrolu duvana). i Mr sc. med. Nada Kosić Bibić (ZZZZ Subotica). Učesnici seminara su bili zaposleno osoblje iz 8 osnovnih škola (po jedan predstavnik), 8 patronažnih sestara (za svaku školu po jedna), jedan lekara pedijatar iz dispanzera za zdravstvenu zaštitu školske dece i dva lekara iz ZZZZ Subotica. Ukupan broj učesnika je 19.

                  Svi ucesnici seminara su ocenili seminar korisnim i potrebnim. Da je sadržaj edukativnog seminara i korišteni metod u potpunosti prilagoden namenjenom uzrastu smatraju skoro svi učesnici seminara, osim po jedan zaposleni iz škole i patronaže. Petina učesnika seminara je izdvojila celokupan sadržaj seminara (sve radionice) kao teme (sadržaj) koje su im bile izuzetno korisne. Ostali ucesnici su izdvojili kao izuzetno korisne teme: pasivno pušenje i budućnost bez duvanskog dima, sadržaj cigareta i duvanskog dima, potrebe mladih i kako reci ne. Na osnovu informacija sa seminara i veština koje su na njemu stekli preko polovina učesnika je navela da ce koristiti sve radionice sa seminara u svojim buducim aktivnostima sa decom u školi.

                   Preporuka ovog edukativnog seminara je da se i u budućim aktivnostima na prevenciji bolesti zavisnosti jacaju timovi u koji bi se ukljucili svi oni koji vec rade na unapredenje zdravlja dece u osnovnim i srednjim školama: predstanici iz škola, patronažne sestre, pedijatri i predstavnici iz Zavoda za zaštitu zdravlja.


1