srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

JEZERO PALIĆ

"Voda je opšte nasledno dobro, čiju vrednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom ekonomiše i da je brižljivo koristi.”

„Bez vode nema života. Ona je dragoceno dobro, neophodno u svakoj ljudskoj delatnosti.”

„Slatkovodni   resursi  vode  nisu  neiscrpni.  Neophodno ih je čuvati,   kontrolisati  i  ako je moguće povećati". (Evropska povelja o vodi)

 Šta smo učinili da sačuvamo postojeću količinu voda?

Da li znamo da svaka kapljica vode sadrži suštinu života i da je naš svakodnevni život izgrađen na vodi i oblikovan vodom?

Voda je, možda jedini proizvod prirode za koji se nikada neće pronaći prava zamena.
   
    Voda za piće je jedina namirnica koju koristi celokupno stanovništvo i       to bez obzira na geografski položaj, ekonomski status, veru i rasu.

Površinske vode nisu izolovane od svoje okoline i u geološkom smislu, svako jezero ima svoj prirodni proces starenja. Veća i dublja jezera duže podnose zagađivanja, dok manja i plića propadaju brže. Voda im se zamućuje, postepeno poprima zelenu boju i povećava se količina mulja. Ove pojave se u prirodnim uslovima dešavaju za stotinu godina, a potpomognute čovekovom aktivnošću, odigravaju se mnogo brže.
Jezero Palić se prostire na površini od oko 4,6km2, a turistički, četvrti sektor na oko 3,8km2, sa prosečnom dubinom od 1,9m.  Zbog geološko-ekološkog karaktera, jezero Palić je zaštićeno prirodno dobro, Park prirode, a četvrti sektor je turistička i kulturna znamenitost severne Bačke i ima turističko-rekreativni karakter. Na osnovu Uredbe o kategorizaciji, jezero je svrstano u II klasu voda.
Monitoring površinskih voda obavlja se sistematskim praćenjem fizičko–hemijskih i hidrobioloških parametara više od trideset godina. Uzorkovanja i ispitivanja kvaliteta vode obavljaju se jednom mesečno.
Jezero Palić predstavlja prijemnik prečišćenih i delimično prečišćenih otpadnih voda grada. Nasipima je jezero podeljeno na četiri sektora. Vreme zadržavanja vode u prva tri sektora je zbog velike količine mulja značajno skraćeno i onemogućava prirodno prečišćavanje vode. Kao posledica ovog stanja, vrednosti većine parametara kvaliteta su ujednačene u vodi sva četiri sektora. Količina i karakter difuznog zagađenja koje doprinosi pogoršanju kvaliteta vode, nisu poznati.
Vodu turističkog dela jezera karakteriše intenzivno zelena boja, mala providnost, velika količina suspendovanih, mineralnih i organskih materija, visoke koncentracije svih oblika azota i fosfora, neujednačen režim kiseonika tokom godine i nepovoljan na sva četiri sektora jezera. Karakteristične su ekstremno visoke pH vrednosti u turističkom delu jezera.
Produženi periodi zadržavanja vodenog cveta koji stvara nepovoljne životne uslove i utiče na destabilizaciju jezerskog ekosistema, posledica su prisustva velike količine organskih materija i nutrijenata.
U vreme visokih temperatura vazduha i vode, dolazi do pogoršanja mikrobiološkog kvaliteta vode, usled prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla.
Prekomerno opterećenje vode jezera Palić organskim i neorganskim materijama dovelo je do stvaranja velike količine mulja koji svojim sadržajem značajno opterećuje i ugrožava kvalitet vode. Visoke pH vrednosti vode sprečavaju oslobađanje i prelazak toksičnih i teških metala iz mulja u vodenu fazu. Kretanje vode dovodi do pokretanja mulja, oslobađanja toksičnih gasova iz mulja i intenziviranja redukcionih procesa.
Na Paliću je 25.05.2009. došlo do masovnog pomora ribe, a po proceni Republičke ekološke inspekcije, iz jezera je izvađeno preko 12 tona uginule ribe. Do pomora je došlo zbog izuzetnog opterećenja vode jezera organskim materijama i nutrijentima, niskog vodostaja i nepovoljnih meteoroloških uslova. U tom periodu usled prekomerne produkcije algi, koje nepovoljno utiču na kiseonični režim, konstatovane su veoma niske koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi.
Rekonstrukcija uređaja sa predviđenim visokim stepenom prečišćavanja otpadnih voda, nakon ukljanjanja nagomilanog mulja sa dna jezera, trebalo bi da jezeru vrati stari sjaj jednog od najomiljenijih izletišta.
    Subotica i Palić treba da postanu destinacije čistog vazduha i vode, uređenog zemljišta s mnogo zelenila, mesta za odmor i rekreaciju gde se upravlja otpadom i brine o zaštićenim prirodnim dobrima.

Autori: Olga Lompar dipl.ing.tehnolog
          Božana Đurašković, dipl.biolog

Jezero Palić - nekad

Jezero Palić - sada

Arhiva :

- Kvalitet vode jezera Palić
- Monitoring vazduha na tritoriji opštine Subotice u 2007.godini - ZAKLJUCAK -
- Ispitivanja vode, mulja i vazduha - jezero PALIĆ 2006.
- Merenje aero zagađenja
- Otpadne vode
- Vodeni cvet
- Ambrozija kod nas


1