srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI
(preuzeto iz vesti SZO)

Činjenice koje upozoravaju:

  • Blizu 171 milion ljudi u svetu boluje od šećerne bolesti;
    Predviđa se da će ih do kraja 2030. godine biti blizu 366 miliona.
  • Oko 3,2 miliona umrlih u svetu ima kompikacije šećerne bolesti.
  • 10 zemalja najviše pogođenih ovom bolešću su: Indija, Kina, USA, Indonezija, Brazil, Italija i Bangladeš.
  • Direktni troškovi lečenja šećerne bolesti kreću se u rasponu od 2,5% do 15% godišnjih budžeta za zaštitu zdravlja, u zavisnosti od prevalence;
  • Indirektni troškovi, prema istraživanjima u 25 zemalja latinske Amerike su prema procenama pet puta viši od direktnih.
  • Najnovije studije sprovedene u Kini, Kanadi, USA i nekoliko evropskih zemalja ukazuju da zdravi stilovi života utiču na prevenciju i razvoj bolesti kod osoba sa visokim rizikom.
Vodič dobre kliničke prakse za dijabetes

Diabetes Screening, Supplies, and Self-Management Training

1