srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Studijsko putovanje (usavršavanje) u Velikoj Britaniji i Severnoj Irskoj (Belfast i York) – Mr sc. Saša Jovanić

Od 01.11. do 15.12.2003. sam boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske na studijskom putovanju koje je finansirala Evropska Unija odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju preko RFL projekta (Reform of the Food chain Laboratories) kao deo napora za reformisanjem sistema za obezbeđenje zdravstveno sigurne i tržišno konkurentne hrane. Osim koleginice Vere krimer i mene (slika 1), koji smo hemičari po struci (slika 2) iz Subotice (Zavod za zaštitu zdravlja), u šesnaestočlanoj delegaciji iz Srbije (slika 3) bile su prisutne i druge profesije koje su usko povezane sa ovom oblašću, poput veterinara i fitopatologa.

U Zavodu za zaštitu zdravlja Subotica radim na poslovima ispitivanja nivoa neorganske kontaminacije u cilju ispitivanja zdravstvene ispravnosti (teški metali i metaloidi) uzoraka namirnica, vode za piće, predmeta opšte upotrebe (npr. pribor za domaćinstvo, ambalaža od veštačkih polimernih masa, metala, sredstva za ličnu i kućnu higijenu, igračke za decu), kao i otpadne i površinske vode i aerosedimenata. Cilj mog boravka u Centru za poljoprivredu i hranu (Agricultural and Food Science Centre, Department of Agriculture and Rural Development of Northern Ireland) jeste da se upoznam sa radom, tehnikama i metodama koje se koriste u analitičkom radu i organizaciji posla u laboratorijama koje se bave ispitivanjima uzoraka hrane i drugih uzoraka relevantnih za bezbednost hrane i okoline. U okviru šestonedeljne posete Velikoj Britaniji i Severnoj Irskoj koja se uglavnom odvijala u Belfastu, imali smo priliku da posetimo i CSL (Central Science Laboratory) (slika 4) tokom dva dana, glavnu laboratoriju i izvršnu agenciju Velike Britanije i Severne Irske za oblast bezbednosti hrane u celokupnom lancu proizvodnje, prerade i distribucije.

U Centru za poljoprivredu i hranu sam radio na korišćenju tehnike grafitne peći atomske apsorpcione spektrometrije (GF-AAS) za analizu vrlo niskih koncentracija teških metala u uzorcima vode, obzirom da u laboratorijskom radu u Zavodu za zaštitu zdravlja Subotica tragamo za novim i osetljivijim tehnikama (slika 5 i 6) sa kojima ćemo biti u mogućnosti da određujemo još niže koncentracije elemenata na jednostavniji i (koliko je to izvodljivo) tačniji i precizniji način. Pored toga, imao sam kratko prilike da uporedim rad na GF-AAS-u sa radom sa ICP-OES-u, kao konkurentskoj tehnici u oblasti koncentracija od nekoliko ppb-a do ppm-a određivanog elementa.

Pored dobijenog iskustva i stečenog znanja, važan rezultat ovog putovanja je bio i u poznanstvima koja su mi omogućila uspešno prevladavanje određenih problema u radu laboratorije (slika 7).

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 4.

Slika 5.

Slika 6.

Slika 7.


1