srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Zelen B., Pavlović M., Zdravstvena zaštita stanovništva Severnobačkog okruga u 1998. godini sa uporednim prikazom stanja od 1994. godine

Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1999., ISBN:86-7318-013-9

Sadržaj

Predgovor

Recenzija

1. Vitalni događaji u Severnobačkom okrugu tokom 1997. Godine
Rezime

2. Morbiditet stanovništva u Severnobačkom okrugu u 1998. godini
Rezime

3. Apsentizam
Rezime

4. Invalidnost na području Severnobačkog okruga
Rezime

5. Mortalitet
Rezime

6. Organizacija, kadrovi, rad i korišćenje zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobačkog okruga u 1998. godini
Rezime

7. Prikaz i analiza epidemiološke situacije zaraznih i parazitarnih bolesti Severnobačkog okruga za period 1998. godine, komparativno sa 1994. godinom
Rezime

8. Prikaz broja i vrste kliničkih uzoraka obrađenih na mikrobiološkom odeljenju uz osvrt na primenjene dijagnostičke metode i dobijene rezultate u toku 1994. i 1998. godine sa analizom komparabilnih parametara
Rezime

9. Kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Presek rezultata iz 1994. i 1998. godine
Rezime

10. Higijena vodosnabdevanja i rezultati kontrole higijenske ispravnosti vode za piće u 1994. i 1998. godini
Rezime

11. Ispitivanje kvaliteta vazduha na teritoriji grada subotica u 1994. i 1998. godini
Rezime

12. Karakteristike ishrane stanovništva
Rezime

13. Ishranjenost stanovništva
Rezime

14. Školska sredina i zdravstveno stanje dece u Severnobačkom okrugu
Rezime

15. Jugoslovenska studija faktora rizika ateroskleroze kod školske dece (JUSAD)
Rezime

16. Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite školske dece Srbije u Severnobačkom okrugu - pilot podprojekat
Rezime

17. Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite odraslog stanovništva Srbije u Severnobačkom okrugu - pilot podrojekat
Rezime

18. Izdavačka i naučnoistraživačka delatnost Zavoda

19. Prilozi


1