srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Zelen B., Pavlović M.: Zdravstvena zaštita stanovništva Severnobačkog okruga u 1997. godini

Zavod za zaštitu zdravlja Subotica, 1998., ISBN 86-7318-006-6

Sadržaj

 • Uvod
 • Recenzija
 1. Demografija
 2. Organizacija, kadrovi, rad i korišćenje zdravstvene zaštite na teritoriji Severnobačkog okruga u 1997. godini
 3. Morbiditet stanovništva na teritoriji Severnobačkog okruga u 1997. godini
 4. Mortalitet stanovništva na teritoriji Severnobačkog okruga u 1997. godini
 5. Masovna hronična oboljenja
 6. Bolesti zavisnosti, sa posebnim osvrtom na alkoholizam
 7. Epidemiološka situacija zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji Severnobačkog okruga u 1997. godini
 8. Kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti ľivotnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
 9. Higijena vodosnabdevanja i vode za piće, na teritoriji Severnobačkog okruga u 1997. godini
 10. Ispitivanje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Subotice
 11. Ishrana stanovništva
 12. Ishranjenost stanovništva
 13. Prevencija faktora rizika kardiovaskularnih bolesti
 14. Uticaj predškolske i školske sredine na rast i razvoj dece
 15. Uvođenje, unapređenje i odrľavanje sistema kvaliteta u Zavodu za zaštitu zdravlja Subotica u 1997. godini
 16. Izdavačka delatnost
 17. Zaključna razmatranja

1