srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Dr sci. med. Mirjana Pavlović: Ishrana dece predškolskog uzrasta

Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, 1997., ISBN 86-7318-002-3

Sadržaj

 1. Uvod
  1. Ishrana kao faktor rizika
   1. Ishana kao faktor rizika kardiovaskularnih bolesti (KVB)
  2. Karakteristike porodične i društvene ishrane predškolske dece
   1. Rezultati korekcije društvene ishrane dece predškolskog uzrasta u sklopu programa prevencije faktora rizika KVB "Moje sece, zdravo srce" u Subotici
  3. Preporuke za pravilnu ishranu
   1. Ciljevi za ishranu opšte populacije
   2. Normativi dnevnih potreba energije i nutrienata (RDA)
   3. Populacione dijetetske preporuke za prevenciju faktora rizika KVB (NCEP strategija)
   4. Dijetetske preporuke za pravilnu ishranu - piramida ishrane
   5. Praktične preporuke za planiranje ishrane u centrima za decu
   6. Pravilnik o normativu društvene ishrane dece u ustanovama za decu
  4. Prilozi
 2. Jelovnici za decu u predškolskim ustanovama
  1. Jednodnevni jelovnik za uzrast 1-2 godine, 1. dan
  2. Jednodnevni jelovnik za uzrast 2-3 godine, 1. dan
  3. Jednodnevni jelovnik za uzrast 3-5 godina, 1. dan
  4. Jednodnevni jelovnik za uzrast 5-7 godina, 1. dan
 3. Recepture gotovih jela (Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica)
 4. Literatura
 5. Beleške o autoru

1