srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Dr sci. med. Mirjana Pavlovic, Kadvan A.: Primena programskog paketa za planiranje ishrane

Naslovna strana knjige - 50 KB Planiranje ishrane za pojedinca ili za kolektiv predstavlja izuzetno vaan zzadatak u ostvarenju normativa potreba u energiji, hranljivim i zastitnim materijama.
Program koji sluzi za planiranje ishrane sadrzi osnovnu bazu podataka od 2000 namirnica, sa 46 parametara (energetska vrednost, belancevine, masti, ugljeni hidrati, dijetna vlakna, masne kiseline, holesterol, vitamini i mineralne materje itd.) i mogucnoscu azuriranja i prosirenja sa novim namirnicama i sadrzajem nutritivnih elementa. U postojecoj bazi namirnica nutrienti i cene su iskazane na 100 grama.
Primenom ove baze podataka, izborom namirnica po abecednom redosledu moguce je izrada receptura gotovih jela (sa opisom nacina pripreme i kalo vrednostma), obroka i jelovnika, koji se mogu sacuvati pod jedinstvenim evidencionim brojem.
Zavisno od planiranih jela na svakom nivou je moguce pratiti kolicine namirnica koje su potrebne za pripremu, kalo vrednosti, a takodje i cenu obroka , kako za pojedince, tako i kolektiv.
Na nivou obroka i jelovnika je moguc prikaz planiranih kolicina namirnica u gramima. U odnosu na ukupnu energetsku vrednost obroka i /ili jelovnika, moguc je prikaz % ucesca pojedinih grupa namirnica, a takodje i obroka u sklopu jelovnika.
Na svakom nivou moguce je prikazati na ekranu ili stampi nutritivnu vrednost namirnice, gotovog jela, obroka i jelovnika za planiranu kolicinu. U odnosu na ukupnu energetsku vrednost moguce je pratiti % ucesca belancevina, masti, ugljenih hidrata, zasicenih (Z) , mono (M) i polinezasicenih (P) masnih kiselina, kao i odnose P/Z i Z:M:P, zatim odnos Na/K, Ca/P, Fe/P, vegetabilne i animalne belancevine i masti, kao i odnos svih nutrienata na 1000 Kcal.
Takodje je obezbedjeno poredjenje nutritivne vrednosti planiranog obroka i jelovnika u odnosu na Nacionalne ili Internacionalne standarde normativa potreba, sto je od velikog znacaja za evaluaciju planirane ishrane i ostvarenje preporuka.
Prilikom planiranja jelovnika za vise dana ili vise osoba dobija se i prosena nutrcitivna vrednost, % zadovoljenost normativa potreba, kao i zbirni prikaz potrebnih kolicina namirnica sa cenom. Omogucen je pregled i stampa svih planiranih gotovih jela kod visednevnih jelovnika razvrstano po grupama jela. Individualne energetske potrebe zavisno od bazalnog metabolizma, uzrasa, pola telesne mase i ostalih elemenata se automatski pojavljuju na ekranu. Ovaj Program uz uputsvo za rad bi mogao biti primenljiv i u drugim sredinama u Zvodima za zastitu zdravlja, za individualno planiranje, za pacijente savetovalista za ishranu, a takodje i planiranje drustvene ishrane za sve kategorije stanovnistva. na taj nacin bi se znatno ubrzao i unapredio rad na planiranju ishrane i ostvarenju optimalnih nutritivnih potreba.


1