srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Dr Ruza Sente: Procena zdravstvenog stanja stanovnistva - mogucnost koriscenja novih indikatora i indeksa zdravlja

Procena zdravstvenog stanja populacije predstavlja veoma znacajnu oblast rada zdravstvenih i drugih radnika. Sluzi kao polazna osnova za razlicita odlucivanja, sa krajnjim ciljem unapredenja zdravstvenog stanja. Do sada nije utvrdena jedinstvena metodologija procene. Najvise se primenjuje pristup orijentisan ka bolesti sa setom indikatora negativnog zdravlja. Ovaj pristup dominira i u procenama zdravstvenog stanja u nasoj zemlji. U svakodnevnom radu se uglavnom koriste rutinski pokazatelji zdravstvenog stanja, a od sintetizovanih ocekivano trajanje zivota na rodenju. U ovoj studiji preseka ispitivano je zdravstveno stanje celokupnog stanovnistva Vojvodine i stanovnistva Centralne Srbije u dva vremenska perioda, 1984. i 1993. godine. Jedinica posmatranja je teritorija opstine. Kao izvor podataka posluzila je demografska, zdravstvena i drustvena statistika za izracunavanje neophodnih pokazatelja u proceni zdravstvenog stanja. Pracene su cetiri grupe preporucenih indikatora od strane Svetske zdravstvene organizacije: uzi pokazatelji zdravstvenog stanja, pokazatelji zdravstvene politike, pokazatelji aktivnosti zdravstvene sluzbe i socijalno-ekonomski pokazatelji povezani sa zdravljem. Pomocu modela visestruke linearne regresije i korelacije izdvojni su prediktori ili nezavisno promenljive varijable medu pokazateljima zdravstvene politike, aktivnosti zdravstvene sluzbe, socijalno-ekonomskih indikatora povezanih sa zdravljem, koji najbolje objasnjavaju i predvidaju promene pojedinih sveobuhvatnih pokazatelja zdravstvenog stanja kao sto su mortalitet odojcadi, mortalitet i morbiditet od kardiovaskularnih bolesti, mortalitet od malignih neoplazmi i od nesrecnih slucajeva i povreda. Dobijeni sintetski indeksi omogucuju dobijanje detaljnijih podataka o zdravlju populacije, faktorima koji na zdravlje uticu i za njegovu egzaktniju procenu. Dobijeni indeksi najbolje objasnjavaju i predvidaju varijabilitet mortaliteta od malignih oboljenja.


1