srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


A. Jakovljev: Rubela kod žena generativnog doba i njena laboratorijska dijagnostika

Magistarski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 1999.

Rubela virus klasifikovan je kao rubivirus i član je familije Togaviridae. Virus je sferičnog oblika, veličine 60-70 nm. Poseduje tri glavna strukturalna proteina: dva glikoproteina E1(58000 Da) i E2(42000 Da, koji se nalaze u omotaču i nukleokapsidni protein C(33000 Da), koji se nalazi u unutrašnjošti.šRubela virus se sreće samo u humanoj populaciji i uzročnik je rubele (Nemačke ospice). Postnatalna rubela se prenosi direktnim kontaktom sa nazofaringealnim sekretom. Subklinička infekcija je uobičajena. To je obično blaga bolest koja se odlikuje diskretnim eritematoznim makulopapularnim rašom, postaurikularnom i subokcipitalnom limfadenopatijom i blagom temperaturom. Najčešće opisane anomalije udružene sa kongenitalnom rubeolom su: oftalmološke, kardijalne, auditorne i neurološke. Antitela se pojavljuju kako crvenilo počinje da bledi, i to istovremeno imunoglobulini klase G (IgG) i M (IgM). Antitela IgM klase ne perzistiraju duže od 4-6 nedelja, dok IgG antitela ostaju doživotno.

Seroepidemiološka studija sprovedena u regionu Severnobačkog okruga izvedena je da bi se odredila osetljivost na rubelu kod žena generativnog doba od 13 do 45 godina života. 350 seruma je testirano Elisa Linked Fluorescent Assay (ELFA) tehnikom na aparatu Mini Vidas. Bio Merieux, Francuska. Seroprevalenca zaštitnih antitela na rubela virus je iznosila 90,57% u ukupnom broju ispitanica. 80 seruma je testirano uporedno i tehnikom inhibicije hemaglutinacije (IHA) kao referentnom metodom Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za serološku dijagnostiku rubele. Procenat seropozitivnih IHA metodom je iznosio 91,25%, dok je u istom uzorku testiranom ELFA tehnikom bio 88,75%. Ova mala diskrepanca u rezultatima je nastupila kao posledica veće osetljivosti IHA testa, koji meri niže nivoe antitela, koja su ELFA tehnikom detektovana kao equivocalna (granična) vrednost. Za razlikovanje stare infekcije od primarne infekcije, korišćena je metoda određivanja aviditeta IgG antitela na rubela virus modifikacijom testa sa 8 Molarnom ureom. Kod 40 ispitanih seruma sa visokim titrom IgG antitela, utvrđen je visok indeks aviditeta od preko 60%. Ovo govori o prisustvu zaštitnih IgG antitela, a isključuje mogućnost primarne infekcije.


1