srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


M. Pavlovic: Dopunska ishrana i vaznije antropometrijske karakteristike skolske dece u Subotici

Magistarski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 1990.

Cilj ispitivanja bio je da utvrdi kvalitet dopunske ishrane skolske dece u Subotici, uz ocenu stanja ishranjenosti na osnovu antropometrijskih karakteristika. Drustvenom ishranom putem dopunskog obroka obuhvaceno je 57% dece od ukupne skolske populacije u 22 skole. Hemijsko-bromatoloskim analizama obroka poslednjih 6 godina utvrdjen je deficit energije, belancevina i masti, dok su ugljeni hidrati zadovoljavali normativ za taj uzrast. Anketnim ispitivanjem drustvene ishrane ucenika utvrdjen je deficit belancevina, kalcijuma, gvozdja, A, C, B1 i B2 vitamina. Za procenu stanja ishranjenosti reprezentativnog uzorka ucenika koricena su santropometrijska merenja telesne mase i visine, ciji su rezultati uporedjeni sa standardom za suboticku skolsku populaciju od 7 do 15 godina. Utvrdjeno je da je u grupi decaka 73 % normalno uhranjenih, 14% pothranjenih, 9.9% gojaznih, a kod devojcica 78,5% normalno uhranjenih, 12.1% pothranjenih i 9,5 % gojaznih. Prikazani kvalitet dopunske ishrane ucenika i ishranjenosti pokazuje da je potrebna korekcija drustvene ishrane, uz veci stepen koriscenja, jer je pravilna ishrana preduslov za normalni psihofizicki razvoj dece u doba intenzivnog rasta i razvoja.


1