srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Obrazovne Institucije
  Viša tehnička škola Subotica
  Poljoprivredni fakultet Novi Sad
  Poljoprivredni fakultet Zemun (Beograd)
  Veterinarski fakultet Beograd
  Medicinski fakultet Beograd
  Biološki fakultet Beograd
  Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Novom Sadu
  Univerzitet u Nišu
  Univerzitet u Kragujevcu
  Univerzitet Crne Gore
  Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU

 • Agencije Ujedinjenih Nacija i Evropske agencije
 • Državne institiucije
 • Nevladine organizacije
 • Regionalne institucije
 • Zdravstvene institucije
 • Istraživački centri
 • Veterina
 • Ostali
 • 
  1