srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Seminar Aerobiologije, Lion, Francuska
17-28 Jul 2005.

Nataša Čamprag, dipl. prof. biologije i hemije i Tatjana Škorić, dipl. biolog su od 17-28. jula 2005. godine učestvovale na 7th Basic Course on Aerobiology, u organizaciji International Association for Aerobiology i RNSA (Reseau National de Surveillance Aerobiologique), održanom u Lionu, Francuska.
Teorijsku i praktičnu obuku nad 21 polaznikom vodilo je 9 profesora i 4 asistenta iz Francuske, Austrije, Italije, Švajcarske, Velike Britanije, Poljske i Španije.
U toku prve nedelje održana su predavanja i vežbe iz oblasti Aerobiologije (70h) koja su obuhvatala: pripremu za uzorkovanje, rad sa aparatom za uzorkovanje polena, skidanje trake, pravljenje neophodnih hemikalija i preparata, kao i vežbe determinacije najčešće prisutnih polenovih zrna u vazduhu koja izazivaju alergijske reakcije kod osetljivih ljudi. Nakon odslušanih predavanja i vežbi predviđenih planom, izvršena je provera znanja u vidu završnog testa. Kandidatima koji su zadovoljili kriterijume, među kojima su i naši biolozi, dodeljeni su Sertifikati.
U toku druge nedelje održane su vežbe iz oblasti Aeropalinologije gde su identifikovane spore i polen više od 50 biljnih taxona, nakon čega je izvršena provera znanja determinacije polenovih zrna, uz dodelu Sertifikata.


1