srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Studijsko putovanje (usavršavanje) u SAD

Od 26.08. do 28.09.2005. sam boravio u SAD na studijskom putovanju zahvaljujući Vladi SAD i ministarstvu poljoprivrede SAD (USDA) koje me je odabralo između više kandidata iz Srbije i Crne Gore (zajedno sa još sedmoro kolega) i dodelilo mi Norman E. Borlaug International Science & Technology Fellowship za 2005. godinu. Ovo je stipendije koja se dodeljuje istraživačima, naučnicima i drugima koji su direktno angažovani u proizvodnji i preradi jednom u godinu dana i koji rade u oblastima direktno ili indirektno vezanim za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Korisnici ove stipendiju su iz ciljnih zemalja u razvoju po oceni USDA, poput Bugarske, Rumunije, Bangladeša, Kameruna, Kostarike, Hondurasa i dr. Više informacija o ovom programu možete naći na ovde.

U Zavodu za zaštitu zdravlja Subotica radim na poslovima ispitivanja nivoa neorganske kontaminacije u cilju ispitivanja na zdravstvenu ispravnost (teški metali i metaloidi) uzoraka namirnica, vode za piće, predmeta opšte upotrebe (npr. pribor za domaćinstvo, ambalaža od veštačkih polimernih masa, metala, sredstva za ličnu i kućnu higijenu, igračke za decu), kao i otpadne i površinske vode i aerosedimenata. Obzirom na to, prilikom konkurisanja za ovu stipendiju, želeo sam da tokom boravka u SAD skupim što dragocenije informacije koje ćemi pomoći da podignem kvalitet rada u laboratoriji na viši nivo, ali i da pomognem kolegama koje rade na ispitivanjima drugih parametara relevantnim za bezbednost hrane u tom istom cilju.

Uvažavajući ciljeve moje posete SAD, kao i naučne, istraživačke i druge kapacitete na Teksas A&M Univerzitetu, sastavljen je detaljan plan posete tokom 3 nedelje aktivnog rada. On se sastojao od poseta analitičkim laboratorijama, prisustvovanju na predavanjima, razgovorima sa stručnjacima iz određenih oblasti, učestvovanju na kursevima. Hronološki je to izgledalo ovako:

  1. OTSC (Office of Texas State Chemist), predstavlja laboratoriju koja se bavi analizom kontaminacije mikotoksina i elemenata u stočnoj hrani i veštačkim đubrivima. Osim toga ova laboratorija se bavi i ispitivanjem proteina, vitamina, sumpora, kao i izvođenjem nekih mikrobioloških analiza. Više detalja o ovoj laboratoriji se može naći ovde.
  2. TDA (Texas Department of Agriculture) poseduje laboratoriju koja se bavi ispitivanjem ostataka pesticida u hrani namenjenoj za ljudsku upotrebu. Bogato opremljena laboratorija se koristi za sprovođenje monitoring programa pesticida u 3 odabrane namirnice za celu teritoriju SAD. Više o ovoj laboratoriji možete naći ovde.
  3. Mycroanalytics, predstavlja privatnu laboratoriju koja se bavi ispitivanjem pojave neprijatnih mirisa nastalih kao posledica kontaminacije ambalaže, interakcije ambalaže i namirnice, raspadanja namirnice ili nekih drugih razloga. Predstavnci ove laboratorije su me upoznali sa analitičkom opremom kao i sa pojedinim slučajevima koje su uspešno rešili i time omogućili nesmetano poslovanje firmi koje su imale probleme sa pojavom neprijatnih mirisa u pakovanju hrane. Više o ovoj laboratoriji možete naći ovde.
  4. Food Safety Net, predstavlja privatnu laboratoriju koja se bavi ispitivanjem uzoraka hrane od čega veći deo predstavljaju mikrobiološke analize (oko 70%). Osim toga, u domenu rada ove laboratorije se nalaze i ispitivanje malog broja parametara kvaliteta namirnica. Ovo je jedina laboratorija koju sam imao prilike da posetim a koja poseduje sertifikat o akreditovanim laboratorijama prema ISO 17025. Više o ovoj laboratoriji možete naći ovde.
  5. u okviru posete SAD sam imao prilike da pohađam trodnevni kurs iz HACCP-a, koji se može smatrati osnovnim jer smo tokom njegovog održavanja dobili osnovne informacije vezane za ispunjavanje 7 osnovnih principa ovog standarda vezanog za bezbednost u sistemima koji se bave preradom mesa. Kurs je završen polaganjem kratkog testa.
  6. zadnju nedelju mog boravka u SAD sam proveo na Državnom Univerzitetu Mičigena, tj. Fakultetu za ambalažu, gde sam imao prilike da se upoznanim kratko sa skoro celokupnom oblašću rada ove obrazovne, ali i naučno-istraživačke ustanove. Pored bezbroj kontakata i razgovora vezanih za pitanja ambalaže i probleme koji se javljaju, imao sam prilike da se upoznam i sa pojedinim projektima koji su u toku u ovoj instituciji. Više o ovoj laboratoriji možete naći ovde.
  7. dva dana pred polazak za Srbiju, realizovana je poseta jednom od pogona kompanije Cryovac, koja se bavi proizvodnjom ambalaže (uglavnom od ekstrudiranog filma). Pogon ove kompanije u mestu Iowa Park je izuzetno velik. Iako više nemaju sertifikat za ISO 9001, kompletna organizacija je zasnovana na tom međunarodnom standardu. Pored ove kompanije imao sam prilike da obiđem i pogone dve firme koje se bave preradom hrane i koje koriste ambalažu kompanije Cryovac: Standard Meat Company (proizvodnja odrezaka od goveđeg i svinjskog mesa) i ChefCo (proizvodnja koncentrata za supe od mesa i povrća). Obe kompanije poseduju HACCP sistem, koji je redovno nadgledan od strane FSIS/USDA inspektora.

1