srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | Telefon Fax

V.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica
dr Vesna Vukmirović
direktor@zjzs.org.rs ili info@zjzs.org.rs
Zavod za Javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30
24000 Subotica


024/571-333
024/571-300
lok. 12

024/571-333
Saradnik za upravljanje kvalitetom
Gordana Petrović, dipl. biolog
koordinator@zjzs.org.rs

024/571-192

024/571-333
Načelnik centra za promociju zdravlja
Spec. dr med. Nada Kosić Bibić
promocija@zjzs.org.rs

024/601-069 024/571-333
Načelnik centra za analizu, planiranje i organizaciju
zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Spec. dr med. Snežana Pinter
snezana.pinter@zjzs.org.rs

024/571-193 024/571-333
Načelnik centra za prevenciju i kontrolu bolesti
Spec. dr med. Dragica Kovačević Berić
epidemiologija@zjzs.org.rs ili dragica.kovacevic-beric@zjzs.org.rs

024/571-197 024/571-333
Načelnik centra higijene i humane ekologije
Spec. dr med. Sanja Darvaš
higijena@zjzs.org.rs

024/571-187 024/571-074

Načelnik centra za mikrobiologiju
Spec. dr med. Snježana Mavrak
snjezana.mavrak@zjzs.org.rs

024/571-300
lok. 18

024/571-333

Gabriella Ljubović, diplomirani ekonomista
gabriella.ljubovic@zjzs.org.rs

024/571-030
024/571-333

Krsto Baćović, diplomirani pravnik
pravnik@zjzs.org.rs

024/572-585
024/571-333

Šef odseka nabanke
Nedeljka Šotra Banić, diplomirani inženjer tehnologije
nabavka@zjzs.org.rs

024/571-185
024/571-333

1