srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | Telefon Fax

V.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica
prof. dr Srećko Novaković
direktor@zjzs.org.rs ili info@zjzs.org.rs
Zavod za Javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30
24000 Subotica


024/571-333
024/571-300
lok. 12

024/571-333
Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
dr Dragica Kovačević Berić
epidemiologija@zjzs.org.rs

024/572-197
024/571-333
Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske, pravne, tehničke i druge slične poslove
Gavrić Katarina, dipl. ekonomista
finansije@zjzs.org.rs

024/572-030
024/571-188

024/571-333
Pomoćnik direktora za primenu sistema kvaliteta
Gordana Petrović, dipl. biolog
kooredinator@zjzs.org.rs

024/572-030

024/571-333
Načelnik centra za analizu, planiranje i organizaciju
zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu
dr Vesna Vukmirović
vesna.vukmirovic@zjzs.org.rs

024/571-190 024/571-333
Načelnik centra za prevenciju i kontrolu bolesti
dr Dragica Kovačević Berić
epidemiologija@zjzs.org.rs

024/571-197 024/571-333
Načelnik centra higijene i humane ekologije
dr Sanja Darvaš
higijena@zjzs.org.rs

024/571-187 024/571-074

Načelnik centra za mikrobiologiju
dr Ljiljana Tršić
mikrobiologija@zjzs.org.rs

024/571-300
lok. 18

024/571-333

Krsto Baćović, diplomirani pravnik
pravnik@zjzs.org.rs

024/572-585
024/571-333

Šef odseka nabanke
Nedeljka Šotra Banić, diplomirani inženjer tehnologije
nabavka@zjzs.org.rs

024/571-185
024/571-333

1