srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

СА СТРУЧНОГ СКУПА
    На Светски дан квалитета, 14. новембра 2019 године, је одржан стручни скуп коме су присуствовали представници здравствених установа Севернобачког округа: ДЗ Бачка Топола, ДЗ Суботица, Општа болница Суботица, Апотека Суботица и Завод за јавно здравље Суботица. Скупу је присуствовала и гошћа из Републике Хрватске, др Јасмина Ковачевић. спец. јавног здравства из Завода за јавно здравство Пожега. Медијима се обратила др Нада Косић Бибић, члан Комисије за унапређење квалитета у Заводу за јавно здравље Суботица и указала на све већу присутност елементарних непогода и других ванредних ситуација и катастрофа свуда у свету. Здравствене установе имају посебно место и улогу у заштити и спасавању људи, стога је изузетно важна спремност здравственог система да промптно и брзо одреагује и пружи свим угроженим и повређеним људима све потребне услуге уз висок квалитет истих. Медијима се обратила и Драга Колар, заменик сарадника за квалитет, која је представила посвећеност квалитету и достигнућа у квалитету суботичког Завода. Др Гордана Кртинић, заменик директора за квалитет и ризике суботичке Опште болнице, је представила важност и значај данашње континуиране медицинске едукације у сталном оспособљавању здравствених радника да и у ванредним ситуацијама пружаја високо квалитетне услуга и да као професионалци одговоре на све захтеве које ови непредвиђени догађаји носе са собом.
    На стручном скупу је Драга Колар, заменик сарадника за квалитет, у уводном излагању говорила о непредвиђеним догађајима, акцидентима и инцидентима, као и алатима који помажу у смањењу ризика за ове догађаје. Др Гордана Кртинић, спец. епидемиологије из Опште болнице Суботица, је представила основне кораке у припреми Плана заштите и спасавања уз представљање модела Плана суботичке болнице, као и начин мобилизације и обавештавања тимова уз приказ неких алгоритама у систему управаљања ванредним догађајима и ванредним ситуацијама у ОБ Суботица. И ове године се наставља тренд позитивних помака на унапређењу квалитета и управљању ризицима у суботичкој Општој болници. Каква је ситуација у Србији и колико смо погођени елементарним непогодама, као о и другим врстама катастрофа представила је др Драгица Ковачевић Берић, спец. епидемиологије из Завода. Практични приказ корака за израду Плана заштите и спасавања у здравственим установа кроз пример Завода, уз интерактивну дискусију, те размену искустава свих учесника водила је др Нада Косић Бибић. У оквиру вежбе, приказ једног ванредног догађаја, учесници су добили задатак да припреме план мобилизације и обавештавања, реаговања и спасавања, пружање прве медицинске помоћи, збрињавања страдалих и збрињавања неповређених особа. Локални медији су испратили стручни скуп.

Прим. мр сц. мед. др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицин


1