srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

СА СТРУЧНОГ СКУПА
    На Светски дан квалитета, 08. новембра 2018 године, је одржан стручни скуп коме су присуствовали представници здравствених установа Севернобачког округа: ДЗ Бачка Топола, ДЗ Мали Иђош, Општа болница Суботица, Апотека Суботица и Завод за јавно здравље Суботица. Скупу је присуствовала и представница локалне самоуправе г-ђа Етела Јеринкић и гошћа из Републике Хрватске, др Јасмина Ковачевић из Завода за јавно здравство Пожега. Медијима се обратила др Нада Косић Бибић, члан Комисије за унапређење квалитета у Заводу за јавно здравље Суботица и истакла значај управљања ризицима за стално унапређење квалитета и безбедности пацијената у свим здравственим установама. Медијима се обратила и Гордана Петровић, сарадник за управљање квалитетом, која је представила достигнућа у квалитету суботичког Завода.
    На стручном скупу је о управљању ризцима Драга Колар, заменик сарадника за управљање квалитетом је у уводном излагању представила размишљање засновано на ризику на глобалном и институциоанлном нивоу. Посебно интересантно је било излагање др Ливие Варга која је представила активности и мере за управљање ризицима у Дому здравља „Др Хаџи Јанош“ у Бачкој Тополи и напредак ове здравствене установе на путу квалитета. Резултате Опште болнице Суботица и велике помаке на унапређењу квалитета и управљању ризицима, као и шта су још изазови на којима се планира у следећој години више радити представила је др Гордана Кртинић, помоћник директора за квалитет и управљање ризицима из суботичке Опште болнице. Практичну примену алата за управљање ризицима кроз инерактивне вежбе и дискусију, те размену искустава свих учесника приказала је др Нада Косић Бибић. Локални медији су испратили стручни скуп.

 

Прим. мр сц. мед. др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине


1