srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Базар здравља – Градски трг, Суботица

Сручњаци Центра за промоцију здравља су током базара здравља (25. септембра) нашим суграђанима понудили здравствено-промотивни материјал и стручне савете, а заинтересованим особама измерили ниво СО у издахнутом ваздуху, обим струка и одређивали индекс телесне масе. Обим срука већи од 94 цм  - за особу мушког пола и већи од 80 цм  - за особу женског пола указује на централну гојазност и могуће поремећаје здравља. Ово је вредан податак до којег се лако и безболно долази, а даје знак за акцију и увођење позитивних промена. Обим струка је измерило 46 особа, 11 мушког и 35 женског пола. Више од 94 цм је имало 9 мушких особа, а више од 84 цм је имало 27 женских особа.
Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста социјалне медицине


1