srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Здравље - наше највеће богатство!?
Институт за јавно здравље Србије ”Др Милан Јовановић Батут”, уз подршку Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације (СЗО) – Канцеларије за Србију, сваке године обележава 7. април, Светски дан здравља, као један од значајних датума из Календара јавног здравља. Ове године Светски дан здравља посвећен је доступности здравственој заштити и обележава се под слоганом ”Здравље за све”. Обележава се такође и јубиларних 70 година од иницијативе и првог обележавања овог важног датума од стране СЗО. Поводом обележавања Светског дана здравља 2018. године СЗО позива светске лидере да истрају у напорима за остварење циљева одрживог развоја на које су се обавезали  2015. године, а који као крајњи циљ имају унапређење здравља свих. Слоган ”Здравље за све” овогодишње кампање је уједно седамдесетогодишња визија Светске здравствене организације (СЗО).   

Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити: 
Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана. Здравствена заштита обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.
Земље које улажу у здравствену заштиту инвестирају у људски капитал. У последњих неколико деценија здравствено осигурање се појавило као кључна стратегија за остваривање напретка у односу на друге здравствене и шире развојне циљеве. Приступ основној здравственој нези и финансијској заштити не само да побољшава здравље људи и очекивани животни век, већ штити земље од епидемија, смањује сиромаштво и ризик од глади, обезбеђује радна места, покреће економски раст и повећава равноправност полова.
Светска здравствена организација ће се фокусирати на универзалну покривеност здравственом заштитом кроз низ догађаја у 2018. години, почев од Светског дана здравља, 7. априла, на глобалном и локалном нивоу, у циљу проналажења решења за постизање ”Здравља за све”.
Светски дан здравља је и ове године прилика да подсетимо становништво на значај здравог начина живота и превенцију фактора ризика за настанак најчешћих поремећаја здравља. Правилна исхрана и правилна надокнада течности, свакодневна индивидуално дозирана физичка активност, контрола стреса, одмор, рекреација и ноћни сан, затим искључивање дуванског дима и дрога, искључивање злоупотребе алкохола и лекова, као и грађење одговарајуће социјалне мреже саставни су делови концепта здравог начина живота, који треба да у оквиру својих могућности и знања изграђује свака особа и свака породица.

Аутор: Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста социјалне медицине


1