srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Међународни дан младих, 12. август 2020. године
Untitled Document

    Овогодишња тема Међународног дана младих, “Ангажовање младих за глобалну акцију”, наглашава потребу ангажовања младих на локалном, националном и глобалном нивоу јер њихова заступљеност и ангажовање у политичком, економском и друштвеном животу и процесима доприносе значајним побољшањима. Статистике нас подсеćају да су још увек млади премало заступљени, иако чине преко половине светске популације само 2% парламентараца има мање од 30 година.

Untitled Document

Међународни дан младих 2020.
„Ангажовање младих за глобалну акцију“

    Генерална скупштина Уједињених нација (УН) је 1999. године у својој резолуцији 54/120 подржала препоруку Светске конференције министара омладине (Лисабон, 8.-12. август 1998.) да се 12. август прогласи Међународним даном младих. Међународни дан младих даје прилику да се усмере гласови, акције и иницијативе младих људи јер се широм света препознаје важност учешћа младих у политичком, економском и друштвеном животу и процесима.
    Тема Међународног дана младих ове године је „Ангажовање младих за глобалну акцију“. Избором ове теме УН желе да укажу да ангажовање младих на локалном, националном и глобалном нивоу обогаћује националне и међународне институције и процесе, а бројни су примери како њихова заступљеност и ангажман у формалним политичким институцијама доприноси значајним побољшањима.
    Док УН навршавају 75 година постојања, а преостало је само 10 година до остварења Одрживих циљева за све у свету 2030.године, евидентно је да поверење у јавне институције опада. На међународном нивоу, услед све веће поларизације у свету, међународни систем управљања тренутно пролази кроз кризу легитимитета и релевантности. Управо, ова криза указује да постоји потреба да се оснаже капацитети међународног система, да делују усклађено и имплементирају решења за хитне изазове и претње (примери укључују неке од актуелних сукоба и хуманитарних ванредних стања, попут Сирије и Мјанмара, као и глобални изазови попут пандемије ЦОВИД-19 и климатских промена).
    На свим нивоима, чини се да су срж проблема дубоке неједнакости и недостатак политичке и социјалне укључености. Посебно млади људи редовно наводе да се њихови гласови не узимају у обзир у довољној мери, да се њихове потребе недовољно разумеју и задовољавају и да још увек недостаје њихово ангажовање и оснаживање у разним процесима. У ствари, то документују ниске стопе изборне активности, политичког учешћа и парламентарног ангажовања јер су млади премало заступљени у институционалним политичким процесима. Упркос томе што чинe преко половине светске популације само око 2% националних парламентараца има мање од 30 година, док су старије узрасне групе високо заступљене у политичким институцијама.
    Премала заступљеност младих резултат је, бар делом, структуралних и друштвених баријера и пристраности (као што су перципирано неискуство, недостатак подржаних друштвених мрежа или недовољних финансијских средстава). Поред ових препрека, и као њихова последица, млади често избегавају традиционалне или формалне канале политичког учешћа јер их виде као неефикасне и застареле. То указује да свако политичко избегавање међу младима (на пример, према излазности бирача) није резултат опште незаинтересованости за политику, већ последица фрустрација због формалних канала учешћа. Као резултат тога, млади су се окренули алтернативним облицима деловања како би усмерили своју политичку енергију.
    Омогућити ангажовање младих кроз формалне политичке механизме доприноси повећању правичности политичких процеса, смањењу демократског дефицита, доприноси бољим и одрживијим политикама, а такође има симболичну важност која може додатно допринети враћању поверења у јавне институције, нарочито међу младима. Штавише, велика већина изазова са којима је човечанство тренутно суочено, као што су пандемија ЦОВИД-19 и климатске промене, захтевају усклађено глобално деловање и значајно ангажовање и учешће младих како би се успешно решили.
    Циљ Међународног дана младих 2020. је да укаже да је потребно омогућити ангажовање младих чинећи локалне, националне и глобалне институције инклузивнијима у циљу јачања њиховог капацитета (и релевантности) ради достизањa глобалних акција. Оснаживање социјалног предузетништва младих може подржати развој младих и убрзати имплементацију Одрживих циљева за све до 2030. 
Ове године се у центар пажње поставља ангажовање младих кроз следећа три међусобно повезана тока:

1. Ангажовање младих на локалном нивоу /у локалној заједници;
2. Ангажовање младих на националном нивоу (формулисање закона, политика и њихова примена);
3. Ангажовање младих на глобалном нивоу.
Обележавање Међународног дана младих ће водити организације за младе, а биће организоване бројне дискусије са одабраним темама између младих учесника који су укључени у политичке процесе на локалном, националном и глобалном нивоу, укључујући младе парламентарце и представнике омладине УН. Креативни млади уметници, такође ће се укључити. Интернет и друштвене мреже ће обезбедити широку укљученост младих из целог света.

Прим. мр сц. мед др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине
Више о свему на линку:
https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html


1