srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2020.
Untitled Document

Светски дан заштите животне средине

Светски дан заштите животне средине 2020. биће обележен у петак, 5. јуна. Тема овогодишњег светског дана заштите животне средине је “Биодиверзитет“, а земља домаћин је Колумбија, у партнерству са Немачком. Светски дан заштите животне средине 2020. године обележава се у више од 143 земље. Популарно га зову и "Дан људи" како би се исказала брига и подршка за Земљу и екологију.

Untitled Document

Циљ обележавања овог дана је скретање пажње јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине. Датум 5. јуни је одредила Генерална скупштина УН, јер се тог дана одржала Конференција о заштити животне средине у Стокхолму 1972. године. Први пут је организован 1974. године, када је покренута велика кампања за питања заштите животне средине, почев од загађења мора, пораста броја становника, подизања свести о глобалном загревању, одрживој потрошњи и криминалу везаном за дивље животиње.
У данашње време су природни ресурси све оскуднији, а потребе све бројнијих становника  у све гушће насељеном и урбанизованијем свету све веће. Климатске промене са којима се суочава цео свет такође додатно оптерећују животну средину. Наша земља се такође суочава са великим бројем еколошких проблема. У Србији се прерађује само око 10% комуналних отпадних вода, а више од 60% индустријских постројења не пречишћава своје отпадне воде, које на тај начин загађују наше површинске воде, односно језера и реке. Што се тиче воде за пиће, према процени државне ревизорске институције, у мрежи јавних водовода Србије годишње се у просеку губи око 35% воде, због дотрајалости водоводне мреже, што је велики еколошки и економски проблем.
Србија тренутно рециклира свега 3% комуналног отпада и до 40% амбалажног отпада, односно око 300 кг отпада по глави становника Србије одлази на депоније. Процењује се да у Србији има око 3500 дивљих депонија, које су посебан проблем када је очување животне средине у питању.
Квалитет ваздуха у Србији је такође проблематичан, а свест заједнице о овом проблему је последњих година подигнута на виши ниво.  Коонцентрације честица ПМ2.5 и ПМ10 су значајно веће од оних које су Европска унија и Светска здравствена организација поставиле, да би се заштитило здравље становништва.
Србија улаже свега 0,7% свог БДП-а у област заштите животне средине, за разлику од већине земаља централне и источне Европе, које у просеку у ову област улажу око 2%. Само на губицима воде за пиће из водоводне мреже Србија губи око 850 000 еура годишње.  За побољшање ситуације су важне и одлуке владе, а важно је ширење знања о познавању начина за заштиту животне средине. 

Текст припремила: спец. др мед. Каролина Берењи
Извор:

  1. https://www.themightyearth.com/world-environment-day-2020/
  2. Центално-европски форум за развој, Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ. Коришћење и третман отпадних вода комуналних и отпадних вода у Републици Србији. Мај, 2015.   
  3. https://naled.rs/vest-srbija-preradjuje-tek-16-otpadnih-voda-2330
  4. https://env-health.org/IMG/pdf/heal_briefing_air_serbian_version.pdf

1