srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА - 7. април 2020. године
Untitled Document

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
7. април 2020. године

Светски дан здравља се прославља 7. априла сваке године поводом годишњице оснивања Светске здравствене организације. Ове године ће се прославити рад медицинских сестара и бабица и подсетити светски лидери на критичну улогу коју ови здравствени радници имају у одржавању здравог света. Медицинске сестре и други здравствени радници налазе се на челу одговора на пандемију изазвану COVID-19. Поштујте их, цените и подржите! Одвојите мало времена да им се захвалите!
Untitled Document

Подржите медицинске сестре и бабице”

    Седми април 2020. године је дан када ће се прославити рад медицинских сестара и бабица и подсетити светски лидери на критичну улогу коју ови здравствени радници имају у одржавању здравог света. Медицинске сестре и други здравствени радници налазе се на челу одговора на пандемију изазвану COVID-19 пружајући висок квалитет медицинске неге и лечења, водећи дијалог и заговарање у заједници ради решавања страхова и различитих бројних питања. Једноставно, без медицинских сестара и свих здравствених радника не би било адекватног одговора.
    У овој Међународној години медицинских сестара и бабица, Светски дан здравља указаће на њихов тренутни статус широм света, те дати увид у глобалну слику њиховог броја и потреба. Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери донеће низ препорука за јачање радних капацитета у циљу јачања здравствених система.
    Медицинске сестре и бабице играју кључну улогу у бризи за људе свуда у свету, укључујући и кризне или ванредне ситуације и окружења која су нестабилна или у сукобу. Достизање здравља за све зависиће од довољног броја добро обучених и образованих, те адекватно подржаних медицинских сестара и бабица.
    У свету, 70% запослених у здравственом и социјалном сектору чине жене. Медицинске сестре и бабице представљају готово 50% глобалне здравствене радне снаге. На светском нивоу постоји недостатак свих профила здравствених радника, а више од 50% тренутног недостатка здравствених радника чине медицинске сестре и бабице. СЗО процењује да ће свету до 2030. године бити потребно додатних девет милиона медицинских сестара и бабица.
    Према подацима Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије из регистра чланова за 2020. годину регистровано је 85.347 медицинских сестара-техничара који раде у здравственом и социјалном, државном и приватном сектору. У овом регистру нема издвојених података за бабице, што према неким оценама указује да је то код нас „невидљива” професија. Дипломирањем стичу стручни назив струковна медицинска сестра – бабица (виша стручна спрема) и медицинска сестра – бабица (средња стручна спрема), што је у свету непозната професија (или је медицинска сестра или је бабица).
    Медицинске сестре и бабице имају однос са својим пацијентима који се заснива на поверењу, а познавање пуне слике о нечијем здрављу помаже побољшању неге и штеди новац. Медицинске сестре имају кључну улогу у промоцији здравља, превенцији болести и пружању примарне здравствене неге и здравствене неге у заједници. Медицинске сестре и бабице су често први, а понекада и једини здравствени радници које људи виде, а квалитет њихове процене неге и неге у процесу лечења је од пресудног значаја. Део су локалне заједнице делећи њену културу, снаге и рањивости и на тај начин могу да обликују и пруже ефикасне интервенције за испуњавање потреба пацијената, породица и заједница.
    Већим улагањем у бабице, које су кључне за здравље мајки и новорођенчади, као и за планирање породице, могло би се спречити преко 80% свих смрти породиља, мртворођења и новорођеначких смрти.
    Инфекција COVID-19 наглашава колико је важно да све медицинске сестре имају приступ најсавременијим сазнањима и смерницама потребним за одговор на такве епидемије. Такође, наглашава критичну (а често и незадовољену) потребу за заштитном опремом како би могле безбедно да пружају негу и смањују стопу инфекције у здравственим установама.
Пет кључних подручја улагања ради јачања медицинских сестара и бабица широм света:
1. Улажите у образовање медицинских сестара и бабица, тако да универзална здравствена покривеност постане реалност свуда.
2. Запослите више медицинских сестара.
3. Нека бабице и медицинске сестре чине “срце” примарне здравствене заштите, пружајући услуге и подршку здравственим радницимаи свим особама у заједници.
4. Подржити медицинске сестре и бабице у промоцији здравља и превенцији болести.
5. Улажите у лидерске вештине медицинских сестара и бабица.

Медицинске сестре и бабице помажу да живимо у срећнијем и здравијем свету. Поштујте их, цените и подржите! Одвојите мало времена да им се захвалите!

Прим. мр сц. мед др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине
Начелник Центра за промоцију здравља


1