srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Новембар - месец борбе против болести зависности
Untitled Document

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, и у том смислу се обележава свуда у свету.
Кофеин (кафа, чоколада, кока кола, енергетска пића), никотин, алкохол и дроге су хемијске супстанце, са психоактивним деловањем, које стварају психичку и физичку зависност и доводе до настанка болести зависности. Здравствене последице употребе и/или злоупотребе ових супстанци сврстане су званично у Међународној класификацији болести (MKB), као група болести зависности. Савремена социјална средина је препуна фактора ризика и изазова који погодују развијању и учвршћивању одређених навика у оквиру начина (стила) живота који усвајају све млађи људи у све већем броју, а које доводе до стварања различитих зависности. Особа / зависник ће због тога имати, у различитом облику, али искључиво штетне последице превасходно на здравље, а затим и на све аспекте живота. Добро је познато колико је сложена и слојевита проблематика коју ове болести стварају, па се она на тај начин мора сагледавати и решавати.                               

Untitled Document

Кофеин (кафа, чоколада, кока кола, енергетска пића), никотин, алкохол и дроге су хемијске супстанце, са психоактивним деловањем, које стварају психичку и физичку зависност и доводе до настанка болести зависности. Здравствене последице употребе и/или злоупотребе ових супстанци сврстане су званично у Међународној класификацији болести (MKB), као група болести зависности.Савремена социјална средина је препуна фактора ризика и изазова који погодују развијању и учвршћивању одређених навика у оквиру начина (стила) живота који усвајају све млађи људи у све већем броју, а које доводе до стварања различитих зависности. Особа / зависник ће због тога имати, у различитом облику, али искључиво штетне последице превасходно на здравље, а затим и на све аспекте живота. Добро је познато колико је сложена и слојевита проблематика коју ове болести стварају, па се она на тај начин мора сагледавати и решавати.
Важно је истаћи следеће:
1. Циљна група 'моћних' индустрија психоактивних супстанци су особе све млађег узраста, поготово женског пола (дуван, алкохол и дроге). Из различитих разлога, али и у економски развијеним и неразвијеним земљама света све угроженија су школска деца и омладина. Све присутније на црном тржишту су и “нове“ синтетске психоактивне супстанце. Оне су доступније (јефтиније) и брже доводе до менталног и органског пропадања корисника.
2. Значај здравствених, социјалних и економских последица ових болести за особу, породицу и за државу из године у годину постаје све већи. Неопходна је пуна друштвена или јавна свест о томе. Само уз свестрано сагладавање укупне проблематике могуће је доћи до одговарајућих решења и утицати на заустављање, затим и на смањивање стопа обољевања становништва од болести зависности.  
3. Нехемијске болести зависности постају све учесталије, а  то се дешава и у нашој средини. Иако нема хемијске супстанце развија се снажна психичка зависност, која угрожава ментално и телесно здравље особе, затим њен социјални положај и породицу. Неке од ових болести су: коцка, клађење, зависност од рачунара, друштвених мрежа или интернета, затим зависност од мобилног телефона, куповања и друге.
      Стручна јавност је једногласна: ово су једине болести за чије спречавање је довољна снага сопствене воље. Снажење особе и породице је у превентивном смислу увек најважније, а могуће је и потребно је на томе радити у оквиру сваке друштвене заједнице, свакако на нивоу онога што актуелно опште-друштвено стање дозвољава.

Аутор: Др Зорица В. Драгаш

                 

1