srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ, 26. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
Untitled Document
Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра. Кампања је покренута 2007. године на глобалном нивоу, са циљем да истакне важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања тако да се омогући свим сексуално активним особама, посебно младима, информисан избор о свом сексуалном и репродуктивном здрављу. Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја.
Untitled Document

    Са демографског аспекта, планирање трудноћа ефикасним методима контрацепције чува плодност и унапређује опште здравље, за разлику од контроле рађања традиционалном и непоузданом контрацепцијом која се комбинује са честим прибегавањем намерном прекиду трудноће. Познато је да намерни прекид трудноће вишеструко угрожава опште, а посебно репродуктивно здравље жена.  
    Планирање породице пружа низ потенцијалних користи за економски развој, здравствену заштиту мајке и детета, образовање и оснаживање жена. Истовремено је планирање породице изузетно важно питање јавног здравља, како са индивидуалног, тако и са ширег друштвеног аспекта. Планирање породице је, такође, питање сексуалних и репродуктивних права. Право на сексуално и репродуктивно здравље представља једно од основних људских права, које подразумева да је људима омогућено да остварују безбедне сексуалне односе на задовољство оба партнера, да не доживљавају принуду и насиље и да не страхују од инфекција и трудноће, као и да могу да контролишу плодност на начин који не изазива неповољне или опасне последице.                                                                                                                         
 Модел планирања породице у Републици Србији
Становништво у Републици Србији претежно примењује традиционалне методе контрацепције, а због њихове недовољне ефикасности често се суочава са непланираном трудноћом и прибегава индукованом абортусу. Према резултатима последњег репрезентативног истраживања вишеструких показатеља, савремену и ефикасну контрацепцију у Републици Србији користи мање од петине жена из опште популације које су у браку или ванбрачној заједници (18,4%), а традиционалну двоструко више (40,0%). Међу модерним методима контрацепције највише се користи кондом за мушкарце (12,4%), много ређе комбинована орална контрацепција (3,3%), интраутерини улошци (2,2%), стерилизација жене (0,4%) и женски кондом (0,1%), док се уопште не користе дијафрагма, спермициди, прогестагенска орална контрацепција, депо-инјекциони препарати, импланти и вољна стерилизација мушкарца. У поменутом истраживању није наведена хитна – посткоитална контрацепција, мада се вероватно често користи па и злоупотребљава међу млађим женама. Међу традиционалним методима доминира метод прекинутог сношаја (coitus interruptus) (35,0%), док је метод избегавања односа у „плодним данима” и остале „природне методе” користило 5,0% испитаница. Ниједан метод контрацепције никада није користило 24,2%. Потребе за контрацепцијом нису задовољене код 14,9% анкетираних жена. Према подацима Одељења за економска и социјална питања Уједињених нација, постоје јасне разлике у структури коришћења контрацепције међу женама старости 15-49 година које су у браку или ванбрачној заједници између Републике Србије и других европских земаља. Наиме, комбинована контрацептивна пилула се пет пута ређе користи у нашој земљи него у осталим европским земљама, интраутерина контрацепција четири пута ређе док се метод прекинутог сношаја као традиционални метод контрацепције, користи четири пута чешће. Не постоји значајна разлика у употреби мушког кондома као метода модерне контрацепције у нашој земљи и Европи.
 Одговор Светске здравствене организације
    Постизање универзалног приступа у реализацији свеобухватних услуга сексуалног и репродуктивног здравља биће од суштинске важности за испуњење слогана Агенде 2030. за одрживи развој да „нико неће бити остављен по страни”. То захтева интензивну подршку за услуге контрацепције путем спровођења ефикасних владиних политика и програма. СЗО се залаже за промоцију планирања породице и контрацепције, креирањем смерница заснованих на доказима о безбедности и пружању услуга контрацепције и обезбеђивању људских права у програмима контрацепције. Такође, СЗО помаже земљама да прилагоде и примене ове алате јачањем програма и политика у вези са планирањем породице и контрацепцијом. Поред тога, СЗО учествује у развоју нових технолошких решења у вези са контрацепцијом, води и спроводи имплементацију истраживања у вези са већом доступношћу како информација тако и услуга.
    У Србији, мрежа института/завода за јавно здравље са партнерима обележиће 26. септембар – Светски дан контрацепције организовањем различитих активности као што су јавне манифестације, предавања и трибине за будуће родитеље и адолесценте, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво. Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и медијима. Значајно је учешће школа, радно активног становништва и послодаваца, медија, здравствених радника, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ повећање употребе модерних метода контрацепције.
 Извор:
*Уредба о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 120/2017)
*Уједињене нације, Одељење за економска и социјална питања, Одсек становништва. Трендови контрацептивног коришћења широм света 2015. Њујорк: Уједињене нације; 2015
*Институт за јавно здравље Србије

Припремила: Др Зорица В. Драгаш, специјалиста социјалне медицине


1