srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Међународни дан младих, 12. август 2019. године
Untitled Document

Међународни дан младих, 12. август 2019. године

Овогодишња тема Међународног дана младих, “Трансформација образовања”, наглашава напоре да се образовање учини релевантнијим, праведнијим и инклузивнијим за све младе, укључујуćи и напоре самих младих. Статистика нас подсеćа да су још увек потребне значајне трансформације како би се образовни системи учинили инклузивнијим и приступачнијим јер само 10% особа има завршено средњошколско образовање у земљама са ниским приходима, а 40% светске популације се не образује на језику којим говоре или потпуно разумеју и преко 75% избеглица средњошколског узраста је ван школе.

 • Акција на Прозивци „Ја знам...и могу да бирам!“
 • Untitled Document

  Међународни дан младих, 12. август 2019. године

  Овогодишња тема Међународног дана младих, “Трансформација образовања”, наглашава напоре да се образовање учини релевантнијим, праведнијим и инклузивнијим за све младе, укључујући и напоре самих младих. У циљу 4,Стратегије одрживог развоја до 2030. године, истиче се да је потребно „осигурати инклузивно и равноправно квалитетно образовање и промовисати могућности целоживотног учења за све“. Међународни дан младих 2019. испитаће како владе, младе и организације усмерене на младе, као и друге заинтересоване стране, трансформишу образовање и како ови напори доприносе постизању Циљева одрживог развоја до 2030. године.
  Статистика нас подсећа да су још увек потребне значајне трансформације како би се образовни системи учинили инклузивнијим и приступачнијим:
  -само 10% људи има завршено средњошколско образовање у земљама са ниским приходима
  - 40% светске популације се не образује на језику којим говоре или потпуно разумеју
  - преко 75% избеглица средњошколског узраста је ван школе

  Поред тога, млади људи са инвалидитетом, младе жене, млади који припадају рањивим групама или су у рањивим ситуацијама, суочавају се са додатним изазовима у приступу образовању које треба да уважава њихове различите потребе и способности, као и да одражава и прихвата њихове јединствене реалности и идентитете.
  Учинити образовање релевантнијим, праведнијим и инклузивнијим је кључно за постизање одрживог развоја. Образовање је „развојни мултипликатор“ јер игра кључну улогу у убрзању напретка у свих 17 циљева одрживог развоја, било да се ради о искорењивању сиромаштва, добром здрављу, родној равноправности, пристојном раду и развоју, смањењу неједнакости, деловању на климу или изградњи мирољубивих друштава. Образовање би требало да доведе до ефективних исхода учења, са садржајем школских програма и педагогије који одговарају сврси, не само за четврту индустријску револуцију и будуćност рада и живота, већ и за прилике и изазове које друштвени контексти, који се брзо мењају, доносе.
  Ангажовање младих је кључно за постизање релевантнијег, праведнијег и инклузивнијег образовања. Организације младих трансформишу образовање путем партнерства са владама, образовним институцијама и другим заинтересованим странама, лобирају и заговарају образовне политике и развијају додатне програме обуке. Организације младих решавају препреке за младе по питању економског статуса, етничке групе, родне припадности и других карактеристика, као и по питању ажурирања образовних планова и школских курикулума, те укључивању садржаја о миру, правди и животној средини и климатским променама, међу многим другим областима. Ангажман младих је од суштинске важности за трансформацију образовања и средство за инклузивни развој младих и одрживи развој у ширем смислу.
  Службено обележавање Међународног дана младих одржаће се почетком августа, уз коришћење нових комуникационих технологија, као видео конференција и сматраће да су аспекти друштвеног развоја трансформације образовања инклузивни и приступачни. Организује је Одсек за инклузивни социјални развој Одељење за економска и социјална питања у сарадњи са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСЦО). Догађај ће омогућити и, такође, позвати много учесника на интернет мрежу, укључујући државе чланице, омладинске организације и академске заједнице.

  
  1