srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
Untitled Document

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
7. април 2019. године

Светски дан здравља се прославља 7. априла сваке године поводом годишњице оснивања Светске здравствене организације. Ове године је Светски дан здравља посвећен универзалној покривености здравственом заштитом и обележава се под слоганом „Примарна здравствена заштита – основ универзалне покривености здравственом заштитом”. Примарна здравствена заштита може да одговори на већину здравствених потреба људи током живота.

 • Конференција за новинаре
 • Квиз такмичење основаца и средњошколаца „Шта знаш о здрављу – шта знаш о Црвеном крсту?”
 • Промотивна акција у ТЦ „Рода“, Београдски пут 128 - „Проверите факторе ризика – брините о своме здрављу“
 • Базар здравља у МЗ "Пешчара"
 • Untitled Document

  Светски дан здравља – 7. април 2019.
  „Примарна здравствена заштита–основ универзалне покривености здравственом заштитом”

  Овогодишњи слоган Светског дана здравља је: „Примарна здравствена заштита – основ универзалне покривености здравственом заштитом”.
      Једно од основних људских права је право на здравље. Време је за здравље за све. Људи треба да имају довољно информација о здрављу и о потребним услугама да би на одговарајући начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу своје породице. Најмање половина људи у свету тренутно није у могућности да добије основне здравствене услуге. Скоро 100 милиона људи је сиромашно и присиљено да плаћа здравствене услуге из свог џепа. Преко 800 милиона људи, односно готово 12% светске популације, потроши 10% сопствених прихода на здравствене трошкове због своје или болести детета или другог члана породице.Ово представља прекомерне трошкове и велики глобални проблем.
      Здравствена заштита представља комбинацију личне и колективне одговорности за здравље. Институционализована здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва са циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља. У том смислу она обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију. Ванболничка или примарна здравствена заштита је изузетно значајан део здравственог система, од чије развијености, ефикасности и квалитета рада зависи извршење осталих делова здравственог система који укључује стационарну или болничку заштиту.
      Квалитетна и приступачна примарна здравствена заштита је темељ универзалне покривености здравственом заштитом. Примарна здравствена заштита покрива већину здравствених потреба током живота, укључујући услуге као што су: скрининг, вакцинацију, информације о томе како спречити настанак болести, планирање породице, лечење, координацију са другим нивоима здравствене заштите и рехабилитацију. Кроз примарну зравствену заштиту најчешће се реализује први контакт са професионалном здравственом заштитом и успоставља се континуитет здравствене заштите. У већини случајева корисници на нивоу примарн здравствене заштите успевају да задовоље своје здравствене потребе, а уколико то није случај, ванболничка здравствена заштита има улогу посредника за упућивање на друге, специјализоване нивое заштите. Основна карактеристика овог нивоа здравствене заштите јесте пружање услуга грађанима на територији на којој живе и раде.
      Здравствени систем са развијеном примарном здравственом заштитом, какав је и наш у Србији, пружа боље здравствене исходе, исплатив је и побољшава квалитет неге. Универзална покривеност здравственом заштитом омогућава да појединци и заједнице добију здравствене услуге које су им потребне без финансијских трошкова. Ово не значи бесплатну покривеност за све могуће здравствене интервенције, већ подразумева минимални пакет здравствених услуга. Важно је истаћи да се не односи само на лечење појединаца, већ такође укључује и услуге за целокупну популацију, као што су кампање јавног здравља.
      Здравствени радници имају кључну улогу у едукацији пацијената о томе како да се брину о свом здрављу, координирају потребе својих пацијената и заговарају код руководилаца здравствених установа и креатора политике унапређење услуга у складу са потребама пацијената. Здравствени радници у примарној здравственој заштити познају културу, обичаје и начин живота у заједници у којој раде, што их чини незаменљивим у хитним и ванредним ситуацијама.
  За постизање „Здравља за све” потребни су нам:

  • појединци и заједнице који имају приступ висококвалитетним здравственим услугама како би се бринули о свом здрављу и здрављу својих породица;
  • квалификовани здравствени радници који пружају квалитетну услугу;
  • креатори политике који су посвећени улагању у примарну здравствену заштиту.

  Светски дан здравља је и ове године прилика да подсетимо становништво на значај здравих стилова живота и превенцију фактора ризика за настанак најчешћих поремећаја здравља. Поводом обележавања Светског дана здравља планиране су следеће активности у Суботици:

  • прес конференција
  • квиз такмичење у ЦК Суботица „Шта знаш о здрављу, шта знаш о Црвеном крсту?“
  • базар здравља у ТЦ „Рода“, Београдски пут 128, „Проверите факторе ризика - брините о своме здрављу“
  
  1