srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН ВОДА - 22. МАРТ
Untitled Document Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт пoд слoгaнoм „Вoдa зa свe: кo гoд дa стe Ви, гдe гoд дa стe, вoдa je Вaшe људскo прaвo“, пoзивajући свe држaвe, њихoвe oдгoвoрнe институциje и сaвeснe пojeдинцe дa улoжe мaксимaлнe нaпoрe зa унaпрeђeњe стaњa.
Циљ 6 одрживог развоја је кристално јасан: вода за све до 2030. године. По дефиницији, то значи да нико нe смe дa будe изостављeн: ни припaдници мaргинaлизoвaних групa, избеглице, аутохтони народи, особе с инвалидитетом и многи други. Данас милијарде људи још увек живи без сигурне и безбедне воде - њихова домаћинства, школе, радна места, фарме и фабрике боре се да преживе и напредују. Овогодишња тема за Светски дан вода је адаптација централног обећања Агенде за одрживи развој до 2030. године: Како одрживи развој напредује, сви морају имати користи од тога. Шта значи "безбедна вода"? Безбедна вода означава безбедно управљање питком водом: вода која је доступна у количини и на месту где је потребна, без контаминације. Уједињене нације су 2010. године признале као основно људско право, право на довољну количину, квалитетне и здравствено безбедне, физички приступачне воде за личну и кућну употребу, што укључује воду за пиће, за личну хигијену, прање, припрему хране и хигијену у домаћинству. Људи остају без сигурне воде из више разлога. Неки од „основа за дискриминацију“ који узрокују да одређени људи буду посебно угрожени када је у питању приступ води су следећи: раса, етничка припадност, религија, језик, националност, инвалидност, старост и здравствено стање, имовно стање, пребивалиште, економски и социјални статус. Други фактори, као што су деградација животне средине, климатске промене, раст становништва, конфликти, присилно расељавање и миграцијски токови могу, такође, несразмерно утицати на маргинализоване групе путем утицаја на воду. Шта треба учинити? Да не бисмо оставили никога без воде, морамо да се усредсредимо на напоре да укључимо људе који су маргинализовани или игнорисани. Водне услуге морају задовољити потребе маргинализованих група и њихов глас се мора чути у процесима доношења одлука. Регулаторни и правни оквири морају поштовати право на воду за све људе, а довољна финансијска средства морају бити праведно и ефикасно усмерена на оне којима је то најпотребније. Текст припремила: спец.др мед. Зорица Мамужић Кукић Извор: https://www.worldwaterday.org

1