srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
14. НОВЕМБАР – MEЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
Untitled Document

(ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС)

    Растућа епидемија масовних хроничних незаразних болести подједнако погађа земље у развоју и развијене земље јер је уско повезана са променама у начину живота, и у начину исхране становништва свуда у свету. У Србији су обављена свеобухватна истраживања ради упознавања са стањем и факторима ризика у области масовних хроничних незаразних болести, за које је утврђено да у нашој земљи представљају најзначајнији здравствени проблем становништва. Диабетес мелитус (шећерна болест) припада овој великој групи болести, и у нашој средини је учестала.

Untitled Document

    Утицаји спољашње средине, поред генетских и унутршњих фактора, имају значајну улогу у испољавању диабетес мелитуса, поготово типа 2 и запажено је да је њено учешће у морбидитету (обољевању) становништва високо развијених индустријализованих земаља још увек веће него у земљама у развоју. Од свих фактора спољашње средине четири су најважнија: неправилна исхрана и гојазност, смањена физичка активност, негативан стрес, као и употреба дувана.
   Особе са повећаним ризиком обољевања од шећерне болести типа 2 треба да буду упознате са основним карактеристикама - да не би својим свакодневним понашањем и одређеним навикама довели до испољавања, односно до клничке манифестације ове болести.
   Шећерна болест је хроничног тока и прогресивна, са честим акутним и хроничним компликацијама. Њеним напредовањем може настати прогресивна онеспособљеност особе за свакодневни живот, као и превремена смрт. Особе оболеле од шећерне болести треба да знају да само фармаколошко лечење (лековима) није довољно за постизање и одржавање задовољавајућег нивоа шећера у крви и успостављање добре контроле, што је основни предуслов да се избегну бројне компликације, односно патолошке промене на различитим органима људског организма.
   Поводом обележавања Светског дана борбе против шећерне болести Центар за промоцију здравља ЗЈЗС и Превентивни центар ДЗ Суботица су организовали Базар здравља у ТЦ Рода (код Болнице) – 13. новермбра, у времену од 09 до 12 сати.

Аутор: Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста Социјалне медицине


1