srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Светски дан квалитета, 8. новембар 2018.
Untitled Document

"Квалитет – поверење у свет промена"

Светски дан квалитета се обележава сваке године широм света другог четвртка у новембру. Дан је осмишљен како би се повећала свест о значају квалитета за развој и просперитет на глобаном и националном нивоу, али и за свакодневни живот и пословање организација, те индивидуални развој. Мото овогодишњег обележавања је „Квалитет – поверење у свет промена. Светски дан квалитета је прилика да прославите успех вашег тима и организације и истакнете улогу свих запослених у изградњи и одржавању поверења за све заинтересоване стране: кориснике ваших услуга или купце ваших производа, запослене, осниваче, добављаче, акционаре и друштво у целини.

Untitled Document

Светски дан квалитета, 08. новембар 2018. године

    Уједињене нације су 1990. године дале предлог да се другог четвртка у новембру обележава Светски дан квалитета. Дан је осмишљен како би се повећала свест о значају квалитета за развој и просперитет на глобалном нивоу, али и на нивоу установе и појединца. Мото овогодишњег обележавања је Квалитет – поверење у свет промена“. Репутација организације или фирме се гради на поверењу, а поверење је тешко зарађена роба. Светски дан квалитета је прилика да прославите успех вашег тима и организације и истакнете улогу свих запослених у изградњи и одржавању поверења за све заинтересоване стране: кориснике ваших услуга или купце ваших производа, запослене, осниваче, добављаче, акционаре и друштво у целини.
    Тешко да прође дан без саопштења у медијима о лошем квалитету и његовом утицају на кориснике и заинтересоване стране, чак и међу познатим организацијама као што су Grenfell, Facebook, Kobe Steel и BMV. Ове приче покреćу два питања: о организационој компетенцији и организационом интегритету.
    Професионално управљања квалитетом помаже организацијама да успоставе компетентне системе како би осигурали да активности у организацији обезбеђују да се доследно испоручују “обеćања” корисницима и заинтересованим странама. Ови системи помажу организацијама да разумеју оперативни ризик и оквир за стално побољшање.
    Компетентни системи управљања, осигурања и побољшања у комбинацији са културом квалитета у вашој организацији представљају ваша улагања у поверење и углед. Квалитетна професија је ваш пословни партнер у повеćању поверења у вашу организацију.
    Професионални стручњаци који чувају квалитет су људи који подржавају и развијају квалитетну компетенцију и културу користеćи свој јединствени поглед на организацију и њене заинтересоване стране и своје јединствене вештине у успостављању система оперативног управљања, осигурања и побољшања. Квалитетна професија има јединствену улогу у обезбеђивању и одржавању поверења заинтересованих страна и она то ради кроз:

  • Контекст: помаже да организације разумеју своје клијенте и потребе и очекивања свих заинтересованих страна.
  • Лидерство: помаже организацијама да ускладе вредности и културу како би одговориле на ова очекивања.
  • Оперативно управљање: олакшава систем менаџмента како би помогла у доследном доношењу правих одлука за клијенте, заинтересоване стране и организацију.
  • Обезбеђење: помаже организацијама да разумеју перформансе и идентификују ризике поверења и репутације.
  • Побољшање пословања: помажу организацијама да улажу у исправна побољшања како би унапредиле перформансе и поверење.

    На иницијативу и уз напоре стручњака из области јавног здравља Министарство здравља Републике Србије од 2004. године уводи праксу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у здравствени систем Републике Србије. Управљање ризицима у систему здравствене заштите је континуиран и важан процес јер се ризици могу јавити у сваком делу система, у процесима и функцијама овог сложеног система, и могу значајно утицати на квалитет пружене здравствене услуге, али и на безбедност и и задовољство корисника и запослених, као и на саму инфраструктуру. Концепт размишљања заснованог на ризику захтева од здравствених установа да утврђују ризике као основу за планирање свих својих услуга, те да утврде којим ризицима треба посветити посебну пажњу и на тај начин спречити/смањити нежељене ефекте или повећати жељене ефекте.
    Завод за јавно здравље Суботица са својом делатношћу има више од века дугу традицију очувања и унапређења здравља становништва и одавно је препознао важност квалитета изграђујући квалитетан свет за себе и друге. Потврда успешне примене и управљања квалитетом је поседовање Сертификата за систем менаџмента квалитетом (од 1997. године) према захтевима стандарда ИСО 9001:2015 (сертификован од стране ÖQС - Аустриан Ассоциатион фор тхе Цертифицатион оф Qуалитy Сyстемс), а лабораторијска испитивања су акредитована од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевом стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 („Општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање“ од 2002. године) и стандарда СРПС ЕН ИСО 15189:2014 („Медицинске лабораторије-Захтеви за компетентност“ чиме се потврђује квалитет и компетентност у лабораторији клиничке микробиологије од 2015. године).

Дана 8. новембра у 10 часова је планиран стручни скуп у свечаној сали Завода за јавно здравље Суботица на тему „Квалитет – управљање ризицима“. Програм је у прилогу. Срдачно Вас очекујемо!
Прим. мр сц. мед. др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине
Начелник Центра за промоцију здравља


1