srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Светски дан срца – 29. септембар, 2018. године
Untitled Document

Ове године Светски дан срца обележавамо под слоганом: “ОБЕЋАВАМ ДА...... за моје срце, за твоје срце, за сва наша срца.  Тема овогодишњег обележавања је превенција фактора ризика, као и све оно што здрављу срца доприноси. Превенција болести срца  и крвних судова подразумева стицање вештине здравог начина живота и формирање свакодневних навика које су корист здравља, и то од најранијег узраста.

Untitled Document

Значај и улога породице у свему овоме је  толико велика да представља посебну тему. Навике које нарушавају здравље, и део су животног стила особе, истовремено су и најзначајни фактори ризика за настанак масовних хроничних незаразних болести, од којих су према проширености у становништву – најзначајније болести срца и крвних судова. Доказују то статистички подаци о обољевању и умирању. Према подацима Светске Здравствене Организације у старосној групи: 15-69 година више од 17 милиона смртних исхода током године дана последица је ових болести. Губитак људских живота је неравномерно распоређен. 80% ових људи живело је у економски неразвијеним државама света! Србија спада у земље са високим ризиком умирања од болести срца и крвних судова и сваке године је више од половине смртних исхода последица управо  ових болести. Таква је епидемиолошка ситуација, већ дужи временски период и поред тога што је ово превентабилна група болести, за коју су добро познати фактори ризика. Већина ових ризика се може искључити једноставним мерама и без додатног улагања материјалних средстава. Заправо се ради о улагању у здравље, а циљ промоције здравља је поставити здравље - не болест у центар интересовања сваке особе. Треба нагласити да постоји разлика између превенције болести и раног откривања фактора ризика, али и да је и једно и друго лако могуће остварити, а веома је значајно за квалитет живота сваке особе у сваком животном добу. Међутим, обољевање се и у нашој земљи помера ка млађим старосним категоријама становништва. 
Унутрашњи фактори ризика за настанак ових болести су: старење, пол и генетика. За њих се каже да су непроменљиви, али то се мора схватити условно, јер увек постоји могућност смањивања вероватноће развоја болести, одлагања њеног настанка, или спречавања и одлагања настанка компликација односно последица. Дакле људи старе, и то је неизбежно, међутим повишен крвни притисак или мождани удар нису неизбежни у старијим годинама живота, већ се могу избећи у значајном делу становништва.
Спољашњи фактори ризика су најзначајнији, зато што на њих можемо утицати, а неке од познатих рзика у потпуности искључити из свог живота – и то онда када је фактор ризика=лична навика. Неправилна исхрана, гојазност, дуван и дувански дим, недовољна физичка активност, повишен крвни притисак, повишен шећер, холестерол и масноће у крви, прекомерни неконтролисани стрес, недовољно ноћног сна, као и недостатак социјалне мреже и лоше емотивно стање пресудно утичу на здравље срца и крвних судова.
У Севернобачком округу су 2017. године укупно умрле 2643 особе, а од болести срца и крвних судова 1450 особа (619 мушког и 831 женског пола). Удео болести срца и крвних судова у укупној смртности становништва СБО је 2017. године 54,9 %. Када се смртност становништва нашег округа посматра према полу подаци показују: да је у мушком делу становништва удео умирања од болести срца и крвних судова у укупној смртности 23,4% а да је у женском делу становништва 31,4%.
Даљим праћењем података за Севернобачки округ у 2017. години уочава се да учесталост умирања од болести срца и крвних судова расте пропорционално са старењем. У старосној категорији 70-79 година умрло је 360 особа (169 мушког и 191 женског пола), и у старосној групи 80-89 година умрло је 626 особа (226 мушког и 400 женског пола). Занимљиво је истаћи да је до 70 година живота учесталост смртног исхода већа код особа мушког пола и према подацима: у старосној групи 50-59 година умрло је 66 особа (44 мушког и 22 женског пола).
Најучесталије дијагнозе у групи болести срца и крвних судова током прошле године биле су:
1. Хипертензија или повишен крвни притисак, (312 особа је умрло, удео је 21,5%) 
2. Атеросклероза или закречење крвних судова, (295 особа је умрло, удео је 20,3%)
3. Кардиомиопатија или обољење срчаног мишића, (281 особа је умрла, удео је 19,4%)
4. Инфаркт мозга (131 особа је умрла, удео је 9%) 
5. Хронична исхемијска болест срца, (102 особе је умрло, удео је 7%)
Ових пет болести чини 77,2% смртних исхода, од болести срца и крвних судова, становништва Севернобачког округа, 2017. године.
Аутор: Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста социјалне медицине


1