srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
СВЕТСКИ ДАН ВОДА – 22.03.2018.
Untitled Document

СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Светски дан воде се ове године обележава по 25. пут. Овогодишња тема „ПРИРОДА ЗА ВОДУ“ истражује како можемо искористити природу, односно пронаћи решења у природи  за превазилажење многобројних изазова са којима се суочавамо у 21. веку, а тичу се недостатка воде и неадекватног снабдевања водом.

Untitled Document

Кампања се зове „Одговор је у природи“, и има поруку да је тражење решења за нагомилане проблеме у природи: садња дрвећа за попуњавање шума, садња дрвећа дуж обала река, повезивање река са плавним подручјима, обнављање мочвара, представљају одрживе и економичне начине за ребаланс водног циклуса, ублажавање ефекта климатских промена и унапређење људског здравља и начина живота. Заштитом природних добара и смањењем загађења утичемо на могућност да се растућој светској популацији обезбеди довољна количина здравствено безбедне воде. Извори воде су природно богатство и људска насеља су се кроз историју изграђивала на местима на којима постоје изворишта воде.  Данас, највећу количину укупно употребљене воде на свету искористи пољопривреда углавном за наводњавање (око 70%), индустрија користи 10-20%, а за потребе воде за пиће за људску популацију се користи само око 1%.    
Истраживања показују да 2,1 милијарда становништва нема приступ безбедном водоснабдевању, од чега око 1,8 милијарди користи воду која није заштићена од фекалне контаминације, а 1,9 милијарди живи у подручјима са недовољном количином воде. Са порастом броја становника на земљи, ови  бројеви би до 2050.године могли да се попну до 3 милијарде.
Наш регион спада у области богате подземним водама и водоснабдевање се у 75% подмирује екплоатацијом поземних извора воде. У нашој земљи, контрола квалитета и хигијенске исправности воде за пиће је у надлежности Министарства здравља и његове мреже Института и Завода за јавно здравље, што предвиђа и будући закон који ће бити усклађен са европском регулативом у области здравствене безбедности воде за пиће. Ступањем на снагу овог новог Закона о води за људску употребу, који је на јавној расправи током марта месеца, очекује се унапређење у сфери квалитета воде за пиће и обезбеђења исправне и чисте воде за пиће за све становнике наше земље.   


1