srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
15. новембар – Светски дан борбе против хроничне опструктивне болести плућа
Untitled Document    Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Суботица се као партнер укључио у манифестацију у заједници поводом обележавања Светског дана борбе против хроничне опструктивне болести плућа. Манифестација је трајала од 11 до 15 часова.     
Untitled Document

Спречимо хроничну опструктивну болест плућа

Према Међународном и Националном календару здравља Светски дан борбе против хроничне опструктивне болести плућа обележава се 15. новембра (хронични опструктивни бронхитис и емфизем плућа). Датум је установљен због тога што је потребно ову болест поставити као значајну тему јавног здравља уважавајући показатеље здравствене статистике према којима се у свету, али и у нашој земљи, бележи значајан пораст стопа обољевања становништва. Игнорисање тог тренда могло би да доведе до ескалације ова два облика болести плућа. Такође, не треба игнорисати чињенице да су добро проучени фактори ризика за настајање хроничне опструктивне болести плућа, као и механизам настанка. Због тога, односно на основу медицине засноване на доказу лако се изводи закључак да је ова болест по својој природи превентабилна и да је могуће спроводити мере примарне превенције, односно да је могуће у многим случајевима спречити настанак болести. 
Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП), коју чине хронични опструктивни бронхитис и емфизем плућа, припада групи хроничних споро прогресивних поремећаја дисања, које карактерише смањење максималних издисајних протока при форсираном издаху. Опструкција, односно смањење протока ваздуха кроз дисајне путеве углавном је стално. Опструктивни бронхитис је једина плућна болест која у високо развијеним Сједињеним Државама, међу обољењима са смртним исходом, показује тенденцију раста. Иако је хронична опструктивна болест плућа глобално проширена у становништву, ипак је то посебно изражено у сиромашнијој популацији, као и код особа рођених са мањом телесном масом. Чешће обољевају особе мушког пола, учесталије после шесте деценије и бела раса у односу на црну. ХОБП је на 4. месту као узрок смрти и једини је од десет водећих узрока смрти у свету, који је у сталном порасту.
Фактори ризика за настајање хроничне опструктивне болести плућа су следећи: коришћење дувана, загађеност ваздуха, ризичне професије, инфекције и генетски фактор. Деведесет од сто свих болесника са ХОБП су активни или бивши корисници дуванских производа.
Примарна превенција хроничне опструктивне болести плућа спроводи се успешно једноставном елиминацијом препознатих фактора ризика, пре свега оних који су део животног стила и понашања одређене особе (дуван и дувански дим), као и коришћењем заштитне опреме на радном месту (ризичне професије). Загађеност ваздуха такође може да се контролише (индустрија, саобраћај, димњаци) и у многим државама се успешно спроводе одређене мере, законским прописима утврђене, које значајно доприносе смањењу загађености ваздуха који удишемо, а без којег нема живота за човечанство и нема живота за биљни као и за животињски свет наше Планете. Брига о шумама, развој горанског и других сличних покрета, као и развој еколошке свести од најмлађег узраста, како локално тако и глобално, имају веома велики значај који налазимо (између осталог) и у оквиру примарне превенције хроничних болести органа за дисање. 
1. Статистика обољевања и умирања становништва Севернобачког округа (СБО) од хроничних болести доњих дисајних путева  (МКБ Х: Ј 43 - Емфизем плућа, Ј 44 – Хронична опструктивна болест плућа и Ј 45 - Едем плућа) у 2016. години
Према статитичким Извештајима о хоспитализацији суботичке опште Болнице за 2016. годину у Севернобачком округу лечено је од хроничних болести доњих дисајних путева (МКБ 10: Ј 43, Ј 44 и Ј 45)  укупно 250 особа, 144 мушког и 106 женског пола.
Према статитичким Извештајима о смрти (ДЕМ 2 образац) у истом периоду умрло је од хроничних болести доњих дисајних путева (МКБ 10: Ј 43, Ј 44 и Ј 45)  укупно 59 особа (33 мушког и 26 женског пола). Учесталост умирања расте са годинама старости, а значајнији пораст бележи се у старосној групи од 60 и више година.
2. Структура морталитета у групи Болести респираторног система (Ј 00 – Ј 99), СБО – 2016 година: Хронична опструктивна болест плућа је била узрок смртног исхода у 37%, Бактеријска упала плућа у 19%, као и Едем плућа у 19% случајева.                      

Аутор: Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста социјалне медицине


1