srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ БАЗЕНСKИХ ВОДА
Untitled Document

На основу члана 16. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16), објављен је Правилник о здравственој исправности базенских вода ("Службени гласник РС", бр. 30/2017 од 31.3.2017. године), који је ступио на снагу 08.04.2017. Овим Правилником прописују се ближи услови о здравственој исправности базенских вода.

Untitled Document

На основу члана 5. овог Правилника, Завод за јавно здравље Суботица има обавезу праћења, анализе и извештавање о здравственој исправности базенских вода на територији Округа. Праћење и анализа базенске воде у базену јавног купалишта обавља се најмање једном недељно, током временског периода у ком је купалиште отворено за купаче. Осим наведене недељне динамике, праћење и анализа базенске воде обавља се и:
1) пре почетка коришћења базена након његове изградње или реконструкције;
2) пре почетка коришћења базена на почетку сезоне купања или пре поновног почетка коришћења, тј. након предузимања корективних мера над базенском водом;
3) у поступку службене контроле.
Обзиром да је постојала недоумица, да ли се овај Правилник односи и на контролу ђакузи мини базена у wеллнесс и спа центрима, затражено је тумачење од Министарства здравља, као доносиоца овог акта, које је дало тумачење да су сви базени намењени јавном коришћењу обухваћени овим подзаконским актом.
Правилник прописује обавезу, да се непосредно поред сваког базена поставља, видљиво истакнут, извештај о последњој обављеној анализи базенске воде.
Обавезу контроле здравствене исправности базенске воде прописаном динамиком, за сада, не поштују сви власници јавних базена.
У Заводу за јавно здравље Суботица је у првих шест месеци 2017. године анализирано 115 узорака базенске воде, док је у истом периоду 2016. године узето 77 узорака. Обим контроле у првом полугодишту 2017. године је, са применом нове законске регулативе, порастао за 49,3%.
У првих 6 месеци је утврђена микробиолошка неисправност 14 узорака (12,1%). Током јула 2017. године, од укупно 64 узорка базенске воде, 16 узорака (25%) је било микробиолошки неисправно. Подаци нису упоредиви са претходном годином, будући да се захтеви новог Правилника разликују од досадашњег начина контроле и интерпретације резултата испитивања. Одвојени су параметри здравствене исправности и параметри показатељи. Микробиолошки параметри, осим броја аеробних мезофилних бактерија, су сврстани у параметре здравствене исправности базенске воде. У случајевима бактериолошке неисправности базенска вода је проглашавана здравствено неисправном и одмах је обавештавано Одељење санитарне инспекције у Суботици и дате су одговарајуће препоруке за предузимање мера.
У ЗЈЗ Суботица током 2017.године нису регистроване епидемије пореклом од воде за купање.
Такође је, по први пут, анализирано 7 узорака базенске воде на присуство Легионеллае пнеумопхилае. Није утврђено присуство Легионеллае у прегледаним узорцима.
Током првих 6 месеци 2017. године, утврђено је одступање од норми за физичко-хемијске параметре код 30 узорака (26,08%) базенских вода, а у јулу од 49 прегледаних узорака, 27 (55%) није одговарало прописаним нормама за хемијске параметре.
Према захтевима новог Правилника, физичко-хемијски параметри су сврстани у параметре показатеље, стога нису сви узорци са физичко-хемијском неисправношћу проглашавани здравствено неисправним, узимајући у обзир прекорачење вредности анализираног параметра изнад прописане границе и ризик по здравље људи који обављају рекреацију и спортске активности у базенској води.
Базенска вода би требало да буде чиста и потпуно провидна, слабог мириса, без израженог иритантног мириса. Површине око базена треба да буду равне и глатке, али не клизаве или лепљиве.
Опште препоруке за безбедно купање:
• Не треба ићи на јавне базене или купалишта када имате дијареју
• Не улазити у воду са контактним сочивима
• Туширајте се уз употребу сапуна пре уласка у базен и после пливања/купања
• Перите руке сапуном после коришћења тоалета
• Подсећати/водити децу да користе тоалет , пелене мењати у купатилу, а не у близини базена
• Kористити дезинфекционе баријере за ноге
• Избегавати гутање базенске воде
• Не задржавати се предуго у води, поготово седење у плиткој води са много купача
• Избегавати роњење, нарочито без наочара за воду
• Kористите креме за сунчање са заштитом од УВА и УВБ зрачења, са заштитним фактором најмање 15, и нанесите је поново после купања.
Хигијенска исправност базенске воде зависи од квалитета улазне воде, броја купача, поштовања хигијенског режима понашања купача, примењеног третмана за пречишћавање воде, адекватне дезинфекције воде, адекватног одржавања површина и просторија јавног базена. Ризике можемо поделити на физичке (опасности од повређивања, дављења, сунчанице), хемијске и микробиолошке. Ризик по здравље је утолико већи, уколико је број купача већи, а водена запремина објекта мања и слабије проточна, нарочито при високим спољним температурама и неадекватном одржавању хигијене објекта и нехигијенском понашању купача.
Путеви изложености су директно гутање воде, удисање воденог аеросола и испарљивих материја и контакт преко коже. Kонтаминирана базенска вода, код осетљиве популације, може довести до здравствених тегоба:
• Инфекције коже и слузокоже, а нарочито очију,
• Инфекције уха, због задржавања нечисте воде у спољашњем слушном каналу,
• Инфекције дисајних органа могу настати удисањем воденог аеросола,
• Инфекције мокраћно-полних органа,
• Цревне инфекције – могу настати гутањем микробиолошки загађене воде за купање.
Неке групе корисника су подложне ризицима више од осталих, и то:
• Деца, која се дуже задржавају у плићим базенима малих капацитета, чешће гутају воду, вода им чешће улази у очи,уши или нос.
• Особе са сниженим имунитетом, са оштећењима коже или слузокоже, реконвалесценти, хендикепиране или слабије покретне особе.

Аутор текста: др мед. Зорица Мамужић Kукић, спец.хигијене


1