srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге - 26. јун
Untitled Document

    Генерална скупштина Уједињених Нација је 1987. године установила  Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге, који се од тада обележава сваке године, 26. јуна. Овај дан се обележава да бисмо се сви заједно подсетили на договор чланица Уједињених Нација који има циљ да се свуда у свету смањи злоупотреба дроге и сузбије кријумчарење. То је договор који би требао да обавезује, јер би се тиме избегле многобројне штетне последице, превасходно на здравље популације која представља будућност света.

Untitled Document

    Канцеларија за дроге и криминал при Уједињеним Нацијама сваке године врши избор теме за Међународни дан и покреће дугорочну кампању да би се постигло подизање свести јавности о глобалном проблему злоупотребе дроге. Слоган такође може да се промени, али је циљ обележавања увек исти. Циљна група Кампање су тинејџери и омладина као ризична категорија становништва која је нарочито осетљива и пријемчива за употребу/злоупотребу дроге.
    Поставља се питање шта су психоактивне супстанце (ПАС) или  дроге? Дрога је хемијска супстанца која доводи до промена менталних функција особе која је изложена њеном деловању. Мења се стање свести, мишљење, опажање, начин процењивања, однос према себи и другима, расположење, емоције и понашање. Када се каже дрога мисли се на супстанце које су илегално доступне и које се користе - а да за то не постоји медицинска индикација и коришћење није одредио лекар. Злоупотреба ових супстанци доводи најпре до стварања навике (адикција), а затим до болести зависности које су уведене у Међународну класификацију болести (МКВ). Последице злоупотребе су медицинске → у смислу разорног деловања супстанце на физичко и ментално здравље, односно на душевно здравље и интелектуално функционисање особе - зависника. Међутим здравствени ризици и последице не долазе само од разарајућег деловања одређене хемијске супстанце, већ је ту повећан ризик ширења заразних, крвно преносивих болести (ХИВ – инфекција / СИДА, хепатитис Б, Ц), и повећан је ризик ширења полно преносивих болести. Ту су и разлози због којих су поједине земље легализовале употребу одређених дрога. Међутим, таква одлука се поново преиспитује, пошто није донела очекиване резултате!
    Последице развијене болести зависности су бројне и утичу на социјални положај саме особе, породице, делујући тиме на ужу и ширу заједницу. Криминал и малолетничка деликвенција су честе појаве и повезане су са начином прибављања дроге. Саобраћајне несреће су веома учестале, а висок проценат смртних исхода је директно повезан са злоупотребом ПАС. После несрећа бележимо: материјалну штету, стрес, привремену или трајну онеспособљеност и превремени губитак живота! Због свега наведеног и због масовности појаве у становништву свих слојева - злоупотреба дрога и других ПАС (кофеин, алкохол, дуван) има све већи социјално – медицински значај у целом свету, не само у нашој средини. Императив је времена - данас треба да разговарамо пре свега о примарној превенцији употребе/злоупотребе свих ових супстанци – односно о томе како сачувати децу и омладину да никада не крену путем који води у болест зависности и у комплетно ментално, телесно и социјално самоуништење (пре или касније).
    Да би смо у томе успели неопходно је кренути од целовитог сагледавања узрока који у нашем времену погодују ширењу злоупотребе, не само ПАС, већ и ширењу злоупотребе лекова, анаболика, стероида и енергетских пића у свим слојевима становништва без обзира на пол, узраст, социјални положај. Ипак се мора посебно истаћи опасност која прети најмлађима (старији разреди основних школа).
    Разлози и критични моменти – који томе погодују - налазе се у самој личности, у породици, у школској средини и у друштву. Целовито сагледан овако сложен и слојевит проблем може дати и целовито решење, које је могуће пронаћи, али подразумева непрестано планско и мултисекторско деловање у заједници, породици, школи, здравству. Такође је веома важно да се одређена, већ постојећа, законска регулатива доследно спроводи. Потребно је показати, погото младим људима, да постоји другачији избор, прави избор за здравље и свеукупно напредовање особе у свим областима живота, као и да га треба тражити и поред присутне опште друштвено-економске кризе.
    Потребно је истаћи и следеће: када се у породици или школи појави проблем такве природе – ОН НЕ СМЕ ДА СЕ ПОДЦЕНИ И НЕ СМЕ ДА СЕ БЕЖИ од припадујућег дела одговорности. Свакоме може да се деси да улети у канџе неке ПАС, односно дроге и што раније се примети таква промена, а то је могуће, повећава се вероватноћа излечења и повратка у нормалан живот. Живот који је препун проблема и изазова, али дрога никоме неће решити ни један. Лечење да или не? Одлука особе је пресудна! Без спознаје да је зависност присутна и без мотивације и жеље да се болест излечи савака терапија је под великим знаком питања, са великом вероватноћом да неће бити успешна.  

                               НАЈВАЖНИЈЕ:

~ Болести зависности су једине болести од којих људи болују, а које се могу спречити и за то је довољна снага сопствене воље...
~ Са друге стране то су болести чије је лечење крајње мукотрпно, дуготрајно и скупо, а исход лечења је увек неизвестан...
~ Дрога је хемијска и психоактивна супстанца, са токсичним деловањем у организму, која мења менталне функције. Разара ментално и органско односно телесно здравље корисника...
~ Са употребом дрога повезано је насиље, малолетничка деликвенција, криминал, проституција, трговина људима, саобраћајне несреће...
~ Наркоманија има значајан коморбидитет, односно повезана је са многим другим болестима. Значајна је повезаност и са заразним крвно и полно преносивим болестима...
~ Размере болести зависности имају социјално-медицински значај, погађају оболелог, породицу и целу заједницу...
~ У Србији се на Националном нивоу спроводи Програм превенције употребе дрога, а окружни Заводи за јавно здравље имају циљне групе: у основним школама то су ученици седмих, а у средњим школама ученици трећих разреда. Програм се спроводи уз сарадњу два Министарства – здравства и просвете, а спровођење има подршку Владе Србије. У нашој средини се такође ради према националном програму и то најчешће на часу разредног старешине, тако да не долази до ометања школског програма, а при томе сарадња је изванредно добра. Примарна превенција има немерљив значај и код нас се у том смислу спроводе различите активности!

Аутор: Др Зорица В. Драгаш, Специјалиста социјалне медицине

 


1