srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Najnovije vesti
SVETSKI DAN DECE OBOLELE OD RAKA ~ 15. FEBRUAR
Untitled Document

Međunarodni dan dece obolele od raka, 15. februar, uspostavljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, a danas se obeležava u više od 85 zemalja širom sveta. U Srbiji su prva udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti počela sa radom početkom 90-ih godina prošlog veka. Međunarodni dan dece obolele od raka u našoj zemlji  je 2013. godine postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja

Untitled Document

Ovaj međunarodni dan obeležava se svake godine u cilju edukacije i efikasnog sprovođenja svih mera koje će omogućiti ranu dijagnostiku, odgovarajuću terapiju, rehabilitaciju i bolji kvalitet života dece obolele od malignih tumora (raka).
      Svake godine u svetu oboli više od 160.000 dece, i više od 90.000 dece umre od nekog oblika malignog tumora. Od malignih tumora (raka) u Republici Srbiji je, prema poslednjim dostupnim podacima, obolelo 334 dece oba pola uzrasta od 0 do 19 godina. Kao i u većini zemalja u razvoju i u Srbiji je gotovo 2/3 novoobolele dece bilo uzrasta do 15 godina. Tri grupe oboljenja, i to leukemije, tumori mozga i limfomi čine najčešće zastupljenje maligne bolesti u dečjem uzrastu. Ove tri grupe malignih bolesti činile su gotovo polovinu svih malignih bolesti dečjeg uzrasta. Leukemije su najčešće maligne bolesti u dečjem uzrastu i u strukturi oboljevanja u uzrastu do 15 godina činile su 30%, zatim slede tumori mozga sa 11,5% i limfomi sa 6%. U dečjem uzrastu se takođe često otkrivaju tumori bubrega i kostiju. U uzrastu 0–19 godina, kod oba pola, su u strukturi oboljevanja najzastupljenije bile leukemije sa 25,2%, limfomi sa 12% i tumori mozga  sa 9,6%. Kada se analizira oboljevanje i umiranje u uzrastu od 0 - 19 godina podaci su slični , jer je skoro 2/3 dece oba pola bilo uzrasta do 15 godina. U posmatranom periodu umrlo je 49 dece.
      U skladu sa savremenim medicinskim dostignućima, buduća istraživanja usmerena u pravcu etiologije malignih tumora kod dece omogućiće ne samo uspešnije sprovođenje preventivnih mera, već bržu i efikasniju ranu dijagnostiku, primenu standardne terapije i samim time duže preživljavanje kod dece obolele od raka svuda u svetu.
     Sagledavajući značaj zaštite i unapređenja zdravlja jedne od najosetljivijih grupa stanovništva naša zemlja se aktivno uključuje u obeležavanje ovog važnog datuma iz međunarodnog Kalendara javnog zdravlja. Najvažniji zadatak kako zdravstvenih radnika tako i šire društvene zajednice jeste edukacija dece, adolescenata i njihovih roditelja u pogledu prevencije malignih bolesti prvenstveno sticanjem životnih navika koje su u korist zdravlja.

Autor: Dr Zorica V. Dragaš, Specijalista socijalne medicine 


1